Projecten


De Perspectivity Enterprise voert korte opdrachten en langdurige projecten uit voor een breed scala aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en publieke instanties. We werken in Europa én in opkomende markten en ontwikkelingslanden, zoals China, India, Colombia, Jordanië en Tanzania.

We hebben ervaring in allerlei sectoren en complexe vraagstukken, van (hoger) onderwijs, water, gezondheidszorg, ICT, energie, tourisme, media en landbouw tot mensenrechten, veiligheid, duurzaamheid, migratie, alcohol en drugs en …

Spring House community verhalen

Spring House (SH) is een community voor innovators aan het IJ in Amsterdam. Een werkplek, een lab en een platform met ruim 200 leden die elkaar inspireren en soms samenwerken. Ze delen het verlangen naar […]

Lees meer →

Toekomstverkenning data op de energiemarkt

Nederland schakelt in rap tempo over naar een gedistribueerd energiesysteem, waarbij in principe alle burgers en ook veel bedrijven prosumers (een producent en consument tegelijk) worden. Zo ontstaan nieuwe – veelal digitale – markten, via […]

Lees meer →