Leer-werk-banen creëren in Open Space bijeenkomsten


In 2004-2005 hebben we zes Open Space bijeenkomsten begeleid in verspreid over het land, in samenwerking met EB Management. Het doel was om jeugdwerkloosheid aan te pakken, afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren en om een platform te bieden voor leerlingen die beter functioneren in een lerende werkomgeving dan op school.

Het centrale idee achter de sessie was om meer leer-werk-banen te creëren, waarbij leerlingen een vak leren op de werkvloer. Dit vereist samenwerking tussen scholen, bedrijven, kenniscentra, ouders, leerlingen, arbeidsbureaus, brancheorganisaties, kamers van koophandel, enz.

De Open Space bijeenkomsten herbergden ieder 100-200 deelnemers op een zeer betrokken manier en de uitkomsten werden opgepakt door regionale actieteams om ze in praktijk te brengen. Perspectivity ontwierp en begeleidde de sessies. De bijeenkomsten werden gesponsord door MKB-Nederland en Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO).