Excelleren door Sociale Innovatie


Het project ‘Excelleren door Sociale Innovatie’ bouwt voort op de opbrengsten van een eerder project (Excellente Training Centra, 2006) dat voorzag in het optuigen van een structuur waarin nieuw te ontwikkelen opleidingen maintenance aansluiten op de vraag naar personeel in deze sector, zowel kwalitatief als kwantitatief. Kern van het onderwijskundig concept achter de opleidingen is de loopbaandialoog, gekoppeld aan flexibilisering van het onderwijs (vraaggestuurd werken).

Gebleken is dat de ontwikkelde producten en instrumenten maar moeilijk hun weg vinden naar de werkvloer. Men wijt dat aan het gebrek aan ervaren eigenaarschap en innovatief vermogen van de instellingen, waarin de onderwijsteams een cruciale rol spelen. Het huidige project beoogt via sociale innovatie het innovatief vermogen duurzaam te versterken waarbij de focus ligt op de onderwijsteams, management en stakeholders. Door procesinterventies te plegen (LSI, Innovatiescan, reflex, workshops e.d.) denkt men het innoveren rondom de thema’s loopbaandialoog en flexibilisering op gang te brengen en te houden. Het versterken van het eigenaarschap bij degenen die de innovatie moeten vormgeven, wordt gezien als cruciale factor voor het welslagen.

MEC – De Reis VOM (1280 x 720) from Groene Aap on Vimeo.

Meer informatie: