Frion teams werken aan samenhang in hun zorgaanbod (Dutch only)


(Sorry, Dutch only)

In de de gespecialiseerde zorg, zoals bij mensen met een verstandelijke handicap, is het van belang dat de zorgomgeving in staat is maatwerk te bieden. Ieder individu heeft een unieke omgeving en is een speciaal geval. Dat vereist dat (huis)artsen, fysiotherapeuten, verzorgers, enzovoort goed met elkaar afstemmen hoe optimaal kwaliteit aan te bieden.

Perspectivity werkte in 2010 met de Frion teams om te komen tot samenhang in hun zorgaanbod, door de teams bijeen te brengen in sessies waarin werd gekeken naar belangen, verschillen en overeenkomsten, en initiatieven om te komen tot breed begrip van elkaars werkveld.