“Met zijn allen achter de voordeur” ondersteunt bewoners in woonwijk Immerloo, Arnhem (Dutch only)


(Sorry Dutch only)

De woonwijk Immerloo in Arnhem huisvest rond de 100 nationaliteiten. Deze zogenaamde “Vogelaar” wijk kent vele sociale knelpunten. Daarom zijn er wooncoaches in het leven geroepen om ondersteuning te bieden. Bewoners krijgen hulp en ondersteuning en worden gestimuleerd om kansen en mogelijkheden te zien en deze te pakken. De Wooncoach fungeert als spin in het web en legt de lijnen naar andere organisaties en bewaakt deze. Doel is om bewoners te empoweren en hun zelfredzaamheid en participatie vergroten.

Om dit mogelijk te maken en efficiënt te werk te gaan, is een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende professionals belangrijk (van schuldsanering tot gemeente tot huisvesting e.a.). Hoe wordt voorkomen we dat we met z’n allen de bewoners achter-de-voordeur overspoelen en met hetzelfde bezig zijn? In hoeverre kan de Wooncoach namens andere organisaties afspraken maken met bewoners?

Middels sessies die gestoeld waren op Appreciative Inquiry en World Cafe ontdekten partijen in najaar van 2011 en voorjaar 2011 wat het beste werkt, waar de behoeften liggen voor de toekomst, en hoe het verschil te gaan maken. Perspectivity begeleidde deze bijeenkomsten in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem, waarbij veel organisaties aan tafel zaten, inclusief bewoners zelf. De bijeenkomsten waren een initiatief van de regiegroep Actieplan Immerloo (bewoners, gemeente, Vivare en Volkshuisvesting) en Rijnstad.  Uitkomsten zijn opgenomen in het Actieplan Immerloo .