Sessies Perspectivity dragen bij aan tot stand komen van “het jonge moeder project” (Dutch only)


(Sorry Dutch only)

Een jonge moeder is volgens de landelijk gehanteerde definitie tussen de 15 en 23 jaar en heeft voor haar 20e een kind gehad.  De grootste knelpunten die jonge moeders ondervinden zijn voornamelijk praktisch en materieel (m.n. financieel) van aard. Hierbij valt te denken aan vragen over de opvoeding of over de rechten en plichten van het ouderschap en aan problemen met het vinden van opvang en huisvesting voor zichzelf of kinderopvang. Een deel van de moeders komt in een isolement of loopt het risico om in een isolement te komen.

Veel jonge moeders moeten rondkomen van weinig geld. Moeders onder de achttien jaar komen niet in aanmerking voor een uitkering. Een ander groot probleem voor de jonge moeder is het huisvestingsvraagstuk. Jonge moeders hebben vaak behoefte aan huisvesting. Soms tijdelijk, soms permanent, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Wanneer de jonge moeder nog geen 18 jaar is dan is zelfstandige huisvesting niet mogelijk nu. Noodgedwongen blijven ze thuis wonen. Jonge moeders vanaf 18 jaar kunnen zich inschrijven bij Entree, maar maken met weinig jaren inschrijftijd de eerste jaren geen kans op een woning. Er is vraag naar wonen, er is echter weinig tot geen aanbod.

Er zijn veel instanties zich bezighouden met deze problematiek: gemeente, jeugdzorg, onderwijs, woningcorporaties, consultatiebureaus, kinderbescherming, enzovoort. Een betere afstemming is vereist om tot maatgerichte ondersteuning te komen. Perspectivity ontwierp en begeleidde sessies in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem, met betrokkenheid van al deze partijen in 2010 om te komen tot een meer integrale aanpak. Deze sessies hebben bijgedragen aan het tot stand komen van “het jonge moeder project‘  dat startte in 2011. Het biedt de jonge moeder een aanknopingspunt in de wirwar van hulporganisaties en instanties. Dit aanknopingspunt moet ervoor zorgen dat de jonge moeder haar zwangerschap en haar huidige leven zo kan inrichten dat ze na haar bevalling de draad weer op kan pakken. De jonge moeders worden beter op weg geholpen  tot goed voorbereide moeder die zichzelf en haar kind een toekomst kan bieden door onafhankelijk te zijn.