Strategiedagen Kenniscentrum Duurzaam Innoveren voor SSB (Dutch only)


(Sorry, Dutch only) Voor de Smart Services Boulevard faciliteerde Perspectivity strategie dagen Kenniscentrum Duurzaam Innoveren. De resultaten hiervan dienden als input voor  besluitvorming van de stuurgroep van directeuren van de vier betrokken academies. (2011)