Pure Perspectives: Doing it Differently


Hoe kunnen we anders met elkaar omgaan? Welke rol spelen passie en compassie hierin? Wat betekent passie en compassie? Kinderen van de leeftijd 6 tot 14 delen wat zij vinden.