Een deelnemer


Door de dialoog sessies in onze organisatie gingen we anders kijken naar gebeurtenissen uit het verleden, leken onze vastzittende belemmerende patronen op te lossen en ontstond er ruimte voor nieuwe perspectieven. Spontaan deden mensen handreikingen naar elkaar, groepen die daarvoor in een impasse zaten.