Nationale Ombudsman


Eervolle Vermelding voor het essay ‘Ban het debat  – Ga in gesprek’

“De jury waardeert in uw essay de oproep aan overheid en burgers om elkaar niet te bestoken vanuit standpunten, maar die standpunten te benutten voor een echte dialoog waarin de gesprekspartners openstaan voor een verkenning van achterliggende belangen. Dit houdt de belofte in van een bemiddelingsmodel dat effectief kan worden ingezet om de relatie tussen overheid en burgers te verbeteren.”