Polarisatie in de samenleving – hoe voer je de dialoog?


Inmiddels zien we allerlei verhitte topics telkens terugkeren: klimaat, zwarte piet, migratie, extreem rechts/links, gendergelijkheid – gesprekken waar je op de koffie bij de familie, of op kantoor, in de kroeg en in de (social) media, heel snel verhitte gesprekken van krijgt. Ook lijkt het dat meer lokale thema’s al snel tot polarisatie onder mensen leiden, denk aan de keuze of er een vliegveld kan of mag worden aangelegd, of buurtprojecten.

Als beleidsmedewerker bij een gemeente, bestuurslid, raadslid, manager of anderzijds, ben je geïnteresseerd om meer te weten te komen over wat polarisatie is. Je wilt weten hoe je daar beter mee om kan gaan. Dat er echt meer te halen valt uit gesprekken in groepen waar mensen hun hakken in het zand zetten en niet naar de ‘andere kant’ willen luisteren?

Of wil je weten waarom er niet wordt gezegd wat er zich onder de waterlijn bevindt? Heb je wel behoefte om daar mee om te kunnen gaan, maar ben je ook sceptisch of je dan niet veel oproept, in termen van emoties en dat dit tot onvoorspelbare ontwikkeling kan leiden? Wil je een ander alternatief voor vermoeiende discussie’s die veel energie vragen of debatten die telkens hetzelfde opleveren?

Kortom: verwacht je meer en wil je meer resultaat boeken bij gesprekken over ‘hot topics’? Volg dan de workshop ‘Polarisatie in de samenleving – hoe voer je de dialoog?

Wat gaan we doen?

In deze workshop leggen we uit wat je moet weten om goed en slimmer om te gaan met meningen die ‘ver van elkaar afstaan’ en hoe je die diversiteit aan meningen voor iedereen prettig en begrijpelijk maakt, zodat alle perspectieven wat aan elkaar hebben.

 We behandelen:

  • Dialoog vs debat: wat zijn de verschillen?
  • Dialoogprocessen: wat leveren ze op en wanneer inzetten?
  • Weerstand in communicatie – wat is cruciaal in het voeren van een dialoog?
  • Omgaan met polarisatie – wat zijn de meest gemaakte fouten?

NB: dit refereert aan processen in groepen; zowel intern in organisaties als ook in ‘de samenleving’. Denk aan gesprekken tussen de gemeente en burgers, bijv. buurtbewoners.

Wat levert het je op?

Je leert:

  • Hoe alternatieve standpunten kunnen worden gehoord, verkend en ingebracht in dialoogprocessen (dit kan ter beeld-, oordeel- of besluitvorming zijn).
  • Een nieuwe kijk op hoe dialoog in beeld-, oordeel- of besluitvorming kan worden ingezet, op een veilige en prettige manier.
  • Hoe groepsdynamieken werken, wat de onderstroom is van een groep en hoe je daar juist gebruik van kan maken in plaats het ‘te laten sudderen’ of er op leeg te lopen.
  • Hoe je pro-actief je (politiek inhoudelijke) communicatie, zowel intern en extern maakt co-creatie mogelijk.

De workshop duurt 4 uur inclusief pauze. Deze kan ook geboekt worden voor uw organisatie of gemeente, in company. Neem contact op met Anna Kogut, ook voor vragen en/of meer informatie.

Aanmelden? Meld je aan via dit formulier.