Rijkdom aan Perspectivity verhalen te zien in boekpresentatie


Meer dan zeven jaar is Perspectivity actief in het verkennen van de dialoog en zelf-reflectieve leermethoden die mensen kunnen confronteren met complexe situaties. Om dat te realiseren en te vieren hebben een paar leden van het netwerk  allerlei ervaringen van mensen in die jaren verzameld. Ze maakten een fantastisch boek met verhalen, foto’s en quotes. Dit boek werd overhandigd aan Hans Keijzer, de oprichter van Perspectivity, tijdens het laatste netwerk evenement op 4 oktober. De Perspectivity leden zijn trots en dankbaar voor deze rijkdom.

U kunt een kijkje nemen in deze prachtige verzameling verhalen in de presentatie ervan gemaakt is.