For the love of complexity

Lees meerNeem contact op

Wij zijn facilitators van veranderingen in sociale systemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de complexiteit van vandaag fantastische kansen biedt voor creativiteit, innovatie en samenwerking. Door complexiteit te omarmen, kunnen we samen onze gewenste toekomst creëren.

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

Multi-stakeholder-dialoogprocessen

Om samenwerking en innovatie te stimuleren, faciliteren wij dialoogprocessen waarbij verschillende belanghebbenden rondom gedeelde vraagstukken bij elkaar komen. Het versterken van een gemeenschappelijke basis en het betrekken van diverse perspectieven zorgt voor diepgang, leidt tot nieuwe inzichten en biedt mogelijkheden voor strategische besluitvorming en gezamenlijke actie.

Narratief onderzoek en evaluatie

Om in complexiteit patronen te ontrafelen, gebruiken we de kracht van verhalen voor onderzoek en evaluatie op een participatieve en inclusieve manier. Door persoonlijke ervaringen te verzamelen en de betekenis ervan te begrijpen, helpen we je om lessen te trekken uit het verleden, te leren van de effecten op het heden, en beslissingen te nemen voor de toekomst.

Leiderschap en capaciteitsversterking

Om jou en je organisatie te helpen navigeren in complexiteit, bieden wij groepstrainingen en coaching op de werkvloer. We helpen je leiderschapsvaardigheden te vergroten, en reiken instrumenten en methodieken aan die je kunt gebruiken om complexe situaties aan te gaan.

ONZE PROJECTEN

Leren van een jongerenprogramma in Tunesië en Nederland

>> Partner: Human Security Collective

Vraag: Kun je een innovatief monitoring- en evaluatiesysteem opzetten en uitvoeren voor een internationaal jongerenprogramma?

ACT Academy versterkt jeugdleiderschap in Turkije

>> Partner: Nederlandse Ambassade in Turkije

Vraag: Kun je de Nederlandse ambassades in conflictlanden helpen om actoren uit het maatschappelijk middenveld duurzaam te ondersteunen?

Bouwen aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

>> Partner: Partos

Vraag: Kun je ons helpen bij het ontwerpen, faciliteren en uitvoeren van een collectieve verkenning van de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking?

COMPLEXITY NAVIGATOR

Om complexiteit op een succesvolle manier te navigeren en collectieve impact te bereiken, moet je aandacht besteden aan negen cruciale aspecten van complexiteit. Deze negen bouwstenen helpen jouw specifieke situatie te ontrafelen en je startpunt voor actie te vinden.

Lees meer over de Complexity Navigator om aan de slag te gaan.

ONZE TRAININGEN

Wil je leren hoe je kunt omgaan met complexiteit? Hoe je een generatieve dialoog faciliteert, de waarde van verschillende perspectieven benut, of narratief en participatief onderzoek uitvoert? We bieden diverse trainingen aan, online en op locatie, zowel via open inschrijving als op maat voor jouw organisatie.

RECENTE VERHALEN

Publicatie: WUR Dialogue Navigator

Publicatie: WUR Dialogue Navigator

De online WUR Dialogue Navigator is een praktische gids voor wetenschappers om te ontdekken waarom, wanneer en hoe je de dialoog aangaat voor meer impact in de samenleving.

Serious Gaming en Hoger Onderwijs

Serious Gaming en Hoger Onderwijs

Leer studenten niet alleen de feiten, maar biedt ze ook de ervaringen die deze feiten aan onze herinneringen binden, net als die in het klimaatspel. Het geval van Perspectivity Climate Change Challenge in het hoger onderwijs.

“Het werk van Perspectivity is gebaseerd op menselijk contact en sociale structuren. Menselijk contact is een grillig proces. Het kan schuren, ontploffen, verenigen of juist vlekkeloos verlopen.”

Leer ons kennen

Wij zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s:

'... We werden dat weekend keer op keer uit onze comfortzones gesleept...'

Michael Donnelly
OasisGame – Municipality of Burrenbridge – Ireland

 

'...en bovenal een sfeer van wederzijds vertrouwen te scheppen dat onmisbaar was voor het succes...'

Raoul Nolen
Director Young in Prison

 

'... langzamerhand begon de groep zich de relatie tussen de persoonlijke en systeemniveau's te realiseren...'

Dr. Mohammed Al-Mottahar
Vice Minister for Higher Education and Scientific Research Yemen