For the love of complexity

Lees meerNeem contact op

Wij faciliteren veranderingen in sociale systemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de complexiteit van vandaag fantastische kansen biedt voor creativiteit, innovatie en samenwerking. Door complexiteit te omarmen, kunnen we samen onze gewenste toekomst creëren.

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

Multi-stakeholder-dialoogprocessen

Om samenwerking en innovatie te stimuleren, faciliteren wij dialoogprocessen waarbij verschillende belanghebbenden rondom gedeelde vraagstukken bij elkaar komen. Het versterken van een gemeenschappelijke basis en het betrekken van diverse perspectieven zorgt voor diepgang, leidt tot nieuwe inzichten en biedt mogelijkheden voor strategische besluitvorming en gezamenlijke actie.

Narratief onderzoek en evaluatie

Om in complexiteit patronen te ontrafelen, gebruiken we de kracht van verhalen voor onderzoek en evaluatie op een participatieve en inclusieve manier. Door persoonlijke ervaringen te verzamelen en de betekenis ervan te begrijpen, helpen we je om lessen te trekken uit het verleden, te leren van de effecten op het heden, en beslissingen te nemen voor de toekomst.

Leiderschap en capaciteitsversterking

Om jou en je organisatie te helpen navigeren in complexiteit, bieden wij groepstrainingen en coaching op de werkvloer. We helpen je leiderschapsvaardigheden te vergroten, en reiken instrumenten en methodieken aan die je kunt gebruiken om complexe situaties aan te gaan.

ONZE PROJECTEN

Leren van een jongerenprogramma in Tunesië en Nederland

>> Partner: Human Security Collective

Vraag: Kun je een innovatief monitoring- en evaluatiesysteem opzetten en uitvoeren voor een internationaal jongerenprogramma?

ACT Academy versterkt jeugdleiderschap in Turkije

>> Partner: Nederlandse Ambassade in Turkije

Vraag: Kun je de Nederlandse ambassades in conflictlanden helpen om actoren uit het maatschappelijk middenveld duurzaam te ondersteunen?

Bouwen aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

>> Partner: Partos

Vraag: Kun je ons helpen bij het ontwerpen, faciliteren en uitvoeren van een collectieve verkenning van de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking?

COMPLEXITY NAVIGATOR

Om complexiteit op een succesvolle manier te navigeren en collectieve impact te bereiken, moet je aandacht besteden aan negen cruciale aspecten van complexiteit. Deze negen bouwstenen helpen jouw specifieke situatie te ontrafelen en je startpunt voor actie te vinden.

Lees meer over de Complexity Navigator om aan de slag te gaan.

ONZE TRAININGEN

Wil je leren hoe je kunt omgaan met complexiteit? Hoe je een generatieve dialoog faciliteert, de waarde van verschillende perspectieven benut, of narratief en participatief onderzoek uitvoert? We bieden diverse trainingen aan, online en op locatie, zowel via open inschrijving als op maat voor jouw organisatie.

RECENTE VERHALEN

Burgerberaad Maastricht

Burgerberaad Maastricht

Perspectivity heeft in samenwerking met EMMA heteerste Burgerraad in de stad Maastricht ontworpen en gefaciliteerd.

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Wat gebeurt er met mijn inbreng?

Inbreng vragen aan bewoners kan democratischer. Geef ze meer interpretatiemacht, waardoor je als ambtenaar objectiever en inclusiever te werk gaat. Ik vertel over dit nieuwe participatieve fenomeen in dit artikel.

“Het werk van Perspectivity is gebaseerd op menselijk contact en sociale structuren. Menselijk contact is een grillig proces. Het kan schuren, ontploffen, verenigen of juist vlekkeloos verlopen.”

Leer ons kennen

10 people on a row

'... We werden dat weekend keer op keer uit onze comfortzones gesleept...'

Michael Donnelly
OasisGame – Municipality of Burrenbridge – Ireland

 

'...en bovenal een sfeer van wederzijds vertrouwen te scheppen dat onmisbaar was voor het succes...'

Raoul Nolen
Director Young in Prison

 

'... langzamerhand begon de groep zich de relatie tussen de persoonlijke en systeemniveau's te realiseren...'

Dr. Mohammed Al-Mottahar
Vice Minister for Higher Education and Scientific Research Yemen