Partner:

Nederlandse ambassade in Turkije

Vraag:

Kan je Nederlandse ambassades in door conflict getroffen landen helpen om maatschappelijke actoren duurzaam te ondersteunen?

Proces:

Ontwikkeling en uitvoering van een jong leiderschapsprogramma van 18 maanden.

 

Resultaat:

  • Levering van een innovatief, participatief leiderschapsprogramma
  • Creëren van een vertrouwde omgeving in een fragiele context van krimpende maatschappelijke ruimte
  • Verhoogde leiderschapskwaliteiten van 25 jongeren
  • Een breed scala aan persoonlijke veranderingen in het leven van de jongeren
  • Zeven projecten ter versterking van lokale mensenrechten.

De NGO’s en maatschappelijke organisaties die nog wel opereren in Turkije, concurreren zwaar met elkaar, wat leidt tot weinig nieuwe ideeën, een competitieve sfeer en weinig betrokkenheid van jongeren. Daardoor hebben jongeren beperkte kansen om zich op dit gebied te ontwikkelen en bij te dragen aan een samenleving die zij willen. Het leidt ook tot druk op activisten, wat vaak leidt tot burn-out.

De ACT Academy beoogt een positief antwoord te bieden op de wereldwijde trend van polarisatie, door te focussen op vreedzame maatschappelijke veranderen. 25 sprankelende jongeren werden geselecteerd om deel te nemen aan een leerprogramma van 18 maanden. De deelnemers kwamen uit verschillende sectoren, werkvelden en regio’s door heel Turkije, om maximale diversiteit te behalen en verandering van perspectief te stimuleren.

INDIVIDUELE, ORGANISATORISCHE EN SYSTEMISCHE VERANDERING

Om sociale verandering te creëren, moeten we werken aan systemische verandering. Het programma ontwikkelt de vaardigheden, competenties en zelfbewustzijn van maatschappelijke actoren om succesvol te zijn in dit belangrijke werk. Het programma is gebaseerd op Theory U en bevat acht cruciale elementen voor systeemverandering in complexiteit: 1. Positieve verandering, 2. Gedeelde ambities voor sociale impact, 3. Responsief leiderschap voor verbeterde sociale ontwikkeling, 4. Elkaar versterkende activiteiten, 5. Betrokkenheid van iedereen: een constructief antwoord op polarisatie, 6. Adaptief leren: impact, monitoren & evaluatie, 7. Vitale verbindingen & backbone, 8. Behoud van verandering. Het programma omvatte in alle modules de focus op het ontwikkelen van een gemeenschap met sterke banden tussen de deelnemers.

We geloven dat mensen experts zijn van hun eigen context en ervaringen. Facilitatoren brengen kennis over het proces en technische vaardigheden mee en helpen deelnemers hun kennis te mobiliseren door de juiste processen in te richten en deelnemers tijdens hun leertraject te begeleiden. Methodologieën dit tijdens het leerprogramma worden gebruikt zijn creatief en niet traditioneel (zoals check-ins, meditaties, mindmaps, waardebepaling achteraf, narratief onderzoek, ritual dissent) om creativiteit, nieuwe ideeën en ruimte voor jongeren om hun leiderschapsrol op te nemen aan te wakkeren.

EEN VERTROUWDE GEMEENSCHAP VAN JONGE VERANDERAARS

Het resultaat was dat de ruimte voor jongeren om te beslissen wat en hoe zij het wilden doen groter werd. Zeven leiderschapsprojecten werden gestart door de deelnemers om de mensenrechten in Turkije te versterken, zoals een kinderbibliotheek, Deep Democracy gesprekken tussen professionals en vrijwilligers, en kook-dialogen met vrouwelijke vluchtelingen, en nieuwe manieren van leren.

De Academy creërde een vertrouwde gemeenschap, een kleine fractal van een grotere maatschappij waarin zij konden laten zijn hoe samenwerking en leiderschap er anders zouden kunnen uitzien. Deze gemeenschap had ook vele positieve persoonlijke effecten op de betrokken, zoals meer tijd nemen van zelfzorg om met stress om te gaan, afvallen of stoppen met roken.

    Meer informatie: