ACT Academy versterkt leiderschap van jongeren in Turkije

Mensenrechten staan onder druk in Turkije, terwijl de ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid afneemt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg Perspectivity een programma te ontwerpen en uit te voeren voor de manier waarop de Nederlandse ambassade het leiderschap van het maatschappelijk middenveld duurzaam kan ondersteunen om hun positie te versterken. Dit programma, ACT Academy, is een baanbrekende pilot van een duurzaam leiderschapsprogramma dat door Perspectivity en de ambassade in Ankara is opgezet.
lees meerneem contact met ons op

Partner:

Nederlandse ambassade in Turkije

Vraag:

Kunnen jullie een programma ontwerpen voor jonge en frisse actoren uit het maatschappelijk middenveld in Turkije om samen te werken en hun leiderschapsposities te versterken?

Proces:

Ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam leiderschapsprogramma van 18 maanden, gericht op jonge en frisse leiders.

Resultaten:

 • Levering van een nieuw innovatief participatief leiderschapsprogramma.
 • Creëren van een vertrouwde omgeving in een fragiele context van krimpende maatschappelijke ruimte
 • Versterkte leiderschapscapaciteiten van 25 jongeren.
 • Een breed scala aan persoonlijke veranderingen in het leven van de jongeren
 • Zeven projecten ter versterking van lokale mensenrechten.

 

De weinige NGO’s en maatschappelijke organisaties die nog in Turkije actief zijn, concurreren sterk met elkaar om ruimte, wat leidt tot weinig nieuwe ideeën, een competitieve sfeer en weinig betrokkenheid van jongeren. Als gevolg daarvan hebben jongeren beperkte kansen om zich op dit gebied te ontwikkelen en bij te dragen tot en leiding te geven aan een samenleving die zij wensen. Het leidt ook tot druk op activisten, wat vaak leidt tot burn-out.

De ACT Academy wil een positief antwoord bieden op de wereldwijde trend van polarisatie, door zich te richten op vreedzame maatschappelijke verandering. 25 sprankelende jongeren werden geselecteerd om deel te nemen aan een leerprogramma van 18 maanden. De deelnemers kwamen uit verschillende sectoren, thema’s en regio’s uit heel Turkije, om de diversiteit te maximaliseren en iedereen te inspireren tot een verandering van perspectief.

duurzame sociale verandering

Om duurzame sociale verandering tot stand te brengen, moeten we werken aan verandering op systeemniveau. Het leiderschapsprogramma ontwikkelt de vaardigheden, de competenties en het zelfbewustzijn van actoren uit het maatschappelijk middenveld om in dit belangrijke werk te slagen. De architectuur van het programma is ontworpen op basis van Theory U en omvat acht cruciale elementen van systemische verandering in complexiteit:

 1. Positieve verandering
 2. Gedeelde ambities voor sociale impact
 3. Responsief leiderschap voor betere sociale ontwikkeling
 4. Wederzijds versterkende acties
 5. Betrokkenheid van allen: een constructief antwoord op polarisatie
 6. Adaptief leren: impact, monitoring en evaluatie
 7. Vitale verbindingen en ruggengraat
 8. De verandering volhouden.

Het programma omvatte in alle modules de nadruk op het ontwikkelen van een gemeenschap met sterke banden tussen de deelnemers. We geloven dat mensen experts zijn van hun eigen context en ervaringen. Facilitators brengen kennis over het proces en technische vaardigheden in. Zij helpen die kennis te mobiliseren door de juiste processen in te voeren en de deelnemers te begeleiden op hun leertraject. De werkvormen die tijdens het leerprogramma worden gebruikt zijn niet-traditioneel en creatief (zoals check-ins, meditaties, mindmaps, appreciative valuation, narratief onderzoek, ritual dissent) om creativiteit, nieuwe ideeën en ruimte voor jongeren om hun leiderschapsrol op te pakken aan te wakkeren.

een vertrouwde gemeenschap van jonge leiders

Het resultaat was dat de ruimte voor jongeren om te beslissen wat en hoe zij het wilden doen groter werd. Zeven leiderschapsprojecten werden gestart door de deelnemers om de mensenrechten in Turkije te versterken, zoals een kinderbibliotheek, Deep Democracy gesprekken tussen professionals en vrijwilligers, en kook-dialogen met vrouwelijke vluchtelingen, en nieuwe manieren van leren.

De Academy creërde een vertrouwde gemeenschap, een kleine fractal van een grotere maatschappij waarin zij konden laten zijn hoe samenwerking en leiderschap er anders zouden kunnen uitzien. Deze gemeenschap had ook vele positieve persoonlijke effecten op de betrokken, zoals meer tijd nemen van zelfzorg om met stress om te gaan, afvallen of stoppen met roken.

  Meer informatie: