Training over transformatieve scenarioplanning en strategieontwikkeling

Perspectivity faciliteerde een vierdaagse training over transformative scenarioplanning voor afgevaardigden van maatschappelijke organisaties vanuit de hele wereld. Deelnemers leerden over scenarioplanning en strategieontwikkeling in de complexiteit van hun werk.
lees meerneem contact met ons op

Partner:

CIVICUS

Vraag:

Kunnen jullie een training ontwerpen en faciliteren voor activisten en maatschappelijke organisaties over transformatieve scenarioplanning en strategieontwikkeling?

Proces:

  • voorbereidende bijeenkomst (online) met alle betrokken organisaties
  • inventarisatie van de behoeften van de deelnemers
  • vierdaagse training
  • optionele individuele begeleiding van deelnemers na de training

Resultaten:

Deelnemers hebben de vaardigheden opgedaan om verschillende scenario’s voor de toekomst te ontwikkelen en de strategieën te ontwerpen en faciliteren om het gewenste scenario voor de toekomst te realiseren.

CIVICUS, een wereldwijde alliantie voor maatschappelijke organisaties en activisten, was op zoek naar nieuwe manieren van denken en werken om lidorganisaties te ondersteunen bij het verkrijgen van voldoende fondsen. Deze uitdaging en de wens om beter toegerust te zijn om de complexiteit aan te kunnen van deze organisaties die actief zijn in het maatschappelijk middenveld over de hele wereld, brachten CIVICUS naar Perspectivity.

“De training is zeer relevant voor het werk van iedereen in onze sector en het kan een echt transformatief initiatief zijn – het is uiterst innovatief en relevant voor strategische planning”- Deelnemer aan de training

We ontwierpen en faciliteerden een vierdaagse training over de kunst van transformatieve scenarioplanning op het hoofdkantoor van CIVICUS in Johannesburg. Dertien deelnemers uit verschillende landen (Senegal, Nieuw-Zeeland, Cambodja, Argentinië, Italië, Pakistan en Fiji) experimenteerden met scenarioplanning, strategieontwikkeling en de kracht van multistakeholderdialogen. De deelnemers ondergingen een learning-by-doing-ervaring, waarbij elke deelnemer zijn context als uitgangspunt nam. Op deze manier waren ze in staat om nieuwe manieren van denken en werken terug te brengen naar hun eigen organisaties en ze in te bedden in hun strategische-planningsprocessen.

Meer informatie?

Neem contact op met Monique Janmaat.