Anne van Marwijk

Sinds 2014 werk ik bij Perspectivity als freelance consultant en facilitator. Ik ontwerp en faciliteer graag multi-stakeholder processen en leer- en evaluatietrajecten. Mijn achtergrond is in antropologie en ontwikkelingsstudies. Ik […]
lees meerneem contact met ons op

jan 11, 2018

Sinds 2014 werk ik bij Perspectivity als freelance consultant en facilitator. Ik ontwerp en faciliteer graag multi-stakeholder processen en leer- en evaluatietrajecten.

Mijn achtergrond is in antropologie en ontwikkelingsstudies. Ik heb in verschillende landen als Mexico, Verenigd Koninkrijk en Tanzania gewoond en woon momenteel in Amsterdam.

Vanuit mijn achtergrond in antropologie en grote fascinatie met talen ben ik speciaal geïnteresseerd in verbinding en begrip tussen mensen.

Ik ben in oktober 2014 bij Perspectivity begonnen als stagiair en vervolgens als young enterpriser Perspectivity binnengerold. In 2016 ben ik partner van de maatschap geworden.

In mijn tijd bij Perspectivity heb ik de onderzoekstool Sprockler mede-ontwikkeld om, met behulp van technologische vernieuwingen, het bijeenbrengen van verschillende perspectieven en het vinden van verbindingen ertussen, makkelijker te maken. In de dagelijkse praktijk traint ik mensen in de aanpak en methodologie van de tool. Hoe zij de juiste vragen kunnen stellen, op een participatieve manier verhalen kunnen verzamelen en het gesprek over de uitkomsten aan kunnen gaan. Zo ondersteunt ik mensen en organisaties om met behulp van de tool meer inzicht te krijgen in wat er speelt in hun complexe omgeving, om zo betere beslissingen voor de toekomst te nemen.

Naast mijn werk met Sprockler processen, ontwerpt en faciliteert ik ook multi-stakeholder processen en leer- en evaluatietrajecten. Recente voorbeelden van mijn werk zijn het multi-stakeholderproces rondom de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden in de gemeente Amsterdam, de eindreview van het werk van het kennisplatform voor inclusieve ontwikkelingsbeleid INCLUDE en het leertraject voor het Young Leaders for Human Security programma van het Human Security Collective. 

Voor Perspectivity maak ik ook regelmatig visuele verslagen van dialoogsessies of meerdaagse processen in de vorm van een website of een krant. Voorbeelden daarvan kan je op onze Publicaties pagina vinden.

E: anne.van.marwijk@perspectivity.org
M: +31624150669
S: annevanmarwijk