Project

Appreciative Inquiry Retreat in Oeganda
Er is een workshop gehouden voor het EAC-secretariaat en GIZ, met de steun van twee consultants van Perspectivity, waarbij gebruik is gemaakt van de ‘Appreciative Inquiry’-aanpak, die zeer participatief en […]
lees meerneem contact met ons op

Er is een workshop gehouden voor het EAC-secretariaat en GIZ, met de steun van twee consultants van Perspectivity, waarbij gebruik is gemaakt van de ‘Appreciative Inquiry’-aanpak, die zeer participatief en creatief is, en op maat gemaakt voor diverse groepen in complexe omgevingen.

Het EAC-secretariaat, dat in Arusha, Tanzania, is gevestigd, heeft tot taak het regionale integratieproces te vergemakkelijken. Het secretariaat telt momenteel 6 directoraten, die op specifieke gebieden werken, zoals Handel, Douane, Financiën, Planning en Infrastructuur, Productieve en Sociale Sectoren, HR & Administratie.  GIZ is een Duitse federale organisatie die met het EAC-secretariaat samenwerkt via een GIZ-EAC-programma, dat is ontwikkeld voor de periode 2013-2016.

Het hoofddoel van de workshop was de leden van de stuurgroep en de betrokken instellingen van de partnerlanden te oriënteren om de eigen inbreng te vergroten en de uitvoering van het EAC-RPMPOA doeltreffend aan te sturen. De bijeenkomst stelde de leden van de stuurgroep in staat het gemeenschappelijke doel te verduidelijken, de partnerschapsgedachte te ontwikkelen en de taken en verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden te verfijnen. De workshop werd bijgewoond door deelnemers uit alle partnerstaten van de EAC en vond plaats in Oeganda.

Outcome
De leden van de stuurgroep hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om de uitvoering van de EAC-RPMPoA op een nieuw niveau te brengen en hebben de concepten van nationale uitvoeringsplannen en stuurstructuren ontwikkeld. Op basis van een gemeenschappelijke visie op de toekomst van de regionale farmaceutische productie worden in de nationale strategieën praktische maatregelen voor elk partnerland vastgesteld, alsmede de nodige structuren voor de uitvoering van de RPMPoA. Hoewel in de plannen rekening is gehouden met de specifieke omstandigheden in elke partnerstaat, is een aantal concepten en aanbevelingen op uniforme wijze overgenomen, zoals hieronder is aangegeven:

  1. Elk land richt een nationale stuurgroep op die het uitvoeringsproces van zijn EAC-RPMPoA zal faciliteren. De leden van deze comités moeten afkomstig zijn uit alle relevante groepen van belanghebbenden. De particuliere sector moet een sleutelrol spelen, willen de comités nauw aansluiten bij de realiteit van het bedrijfsleven.
  2. De verantwoordelijkheid voor het tenuitvoerleggingsproces, met inbegrip van de oprichting van de nationale stuurgroepen, dient te berusten bij het ministerie dat verantwoordelijk is voor Industrialisatie.
  3. Binnen de ministeries die verantwoordelijk zijn voor industrialisatie moet een contactpunt voor de uitvoering van de RPMPoA worden opgericht. Deze persoon of dit bureau zal de belangrijkste nationale contactpersoon zijn voor het EAC-secretariaat en andere relevante nationale en regionale belanghebbenden.
  4. Het EAC-secretariaat moet een monitoring- en evaluatiekader (M&E) ontwikkelen om de uitvoering van het RPMPOA op nationaal niveau in kaart te brengen.
  5. Elke partnerstaat moet een nationale kampioen voor de uitvoering van de RPMPoA aanwijzen Wil het proces slagen, dan moet de RPMPoA voldoende publieke aandacht krijgen en toegang tot de belangrijkste politieke besluitvormers. De kampioen moet dus een algemeen bekende publieke figuur zijn die banden heeft met de farmaceutische sector en met hoge politieke kringen.
  6. De EAC moet met steun van GIZ en in partnerschap met de nationale stuurgroep nationale raadplegingsworkshops organiseren om de bekendheid met het EACRPMPOA en het M&E-kader te vergroten.