Partner:

Partos

Vraag:

Kunnen jullie ons helpen bij het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van een gezamenlijke verkenning naar de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking?

Proces:

Transformatieve scenarioplanning: faciliteren van vier workshops met zo’n 35 stakeholders.
Narratief onderzoek (Sprockler) onder ruim honderd professionals in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Delen van resultaten in (online) eindrapport.
Delen van resultaten in een (online) eindrapport

Resultaat:

Vier levendige beschrijvingen van plausibele toekomstscenario’s, inclusief implicaties, uitdagingen en kansen voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties.
Een inspirerende visie op de gewenste toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, inclusief een uitwerking van wat er nodig is om die toekomst te realiseren.

Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, wil voorbereid zijn op de wereld van morgen. Daarom vroeg Partos ons om een proces van transformatieve scenarioplanning te ontwerpen en faciliteren. Transformatieve scenarioplanning geeft mensen en organisaties de kans om te ervaren dat — zeker bij complexe vraagstukken — de toekomst niet vaststaat. Gezamenlijk identificeren de deelnemers verschillende varianten van de toekomst, de acties die ze in elk van de scenario’s kunnen ondernemen en de effecten daarvan. Zo komen nieuwe inzichten naar boven over hoe de gewenste toekomst gerealiseerd kan worden.

Narratief onderzoek

In deze opdracht haalden we eerst een grote hoeveelheid ervaringen en inzichten op, als input voor de scenarioworkshops. Met behulp van onze onderzoekstool Sprockler voerden we een narratief onderzoek uit onder ruim honderd professionals in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Zij deelden korte verhalen en anekdotes die ons een glimp van de nabije toekomst laten zien. Uit deze verhalen kwam een aantal patronen naar voren, zoals het belang van empowerment van het ‘Zuiden’, de invloed van de Nederlandse politieke arena, veranderingen in financieringswijzen, en het belang van aandacht voor jeugd.

Transformatieve scenario-planning

Voor de workshops hebben we gekozen voor een dwarsdoorsnede van spelers in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Met een diverse groep van zo’n 35 stakeholders hebben we de relevante trends en de grote onzekerheden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Op basis daarvan hebben we gezamenlijk vier plausibele toekomstscenario’s geschetst. Welke implicaties hebben die toekomstvarianten voor de verschillende typen organisaties in de sector? Tot welke uitdagingen leiden ze, en welke kansen bieden ze?

‘The future we want’

Naast de mogelijke toekomstscenario’s kan met transformatieve scenarioplanning ook de gewenste toekomst geschetst worden (‘the future we want’), inclusief de gezamenlijke acties die nodig zijn om daar te komen. In de laatste workshop hebben we daarom een inspirerende visie op de gewenste toekomst uitgewerkt: een regeneratieve samenleving met zorg voor sociale behoeften en met respect voor de draagkracht van de planeet. Om deze gewenste toekomst te realiseren, zijn concrete strategieën, rollen, financieringsmodellen en competenties nodig. Die zijn uitgebreid beschreven in het (online) eindrapport.

    “The future exploration trajectory was one of most influential activities during the review period, as it had an effect on a large array of stakeholders”

    (Mid-term Review Report van The Spindle, het innovatieplatform van Partos)

    Meer informatie