Burgers ontwerpen samen hun wijkmasterplan

Bewoners denken mee over de toekomst van Stadsdeel Nieuw-West Perspectivity werd gevraagd om twee open bijeenkomsten te faciliteren om verschillende bewoners en andere betrokkenen uit het stadsdeel met elkaar in gesprek te brengen over wat zij belangrijk vinden voor het Masterplan.
lees meerneem contact met ons op

sep 24, 2021

Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam is bezig om de leefbaarheid en veiligheid van bewoners te verbeteren. Een brede alliantie, bestaande uit maatschappelijke organisaties, bewoners, ondernemers, gemeente Amsterdam en het Rijk starten dit jaar met een 20-jarige aanpak: het Masterplan Nieuw-West.

Om dit Masterplan vorm te geven heeft Nieuw-West verschillende bijeenkomsten met bewoners georganiseerd.

Perspectivity werd gevraagd om twee open bijeenkomsten te faciliteren om verschillende bewoners en andere betrokkenen uit het stadsdeel met elkaar in gesprek te brengen over wat zij belangrijk vinden voor het Masterplan.

Op 3 en 17 juni vonden deze online bijeenkomsten plaats. De eerste bijeenkomst werd afgetrapt met een studio gesprek in Pakhuis de Zwijger, waarna het gesprek verder online werd gevoerd om te verkennen wat er (al) goed gaat en wat de toekomstwensen zijn. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben bewoners met elkaar in verschillende rondes de ambities en bijbehorende acties verdiept en aangescherpt.

Vijf ambities en actiethema’s op het gebied van gemeenschappelijke verbinding, wonen en veilige leefomgeving, kansen voor de jeugd, werk en economie en inclusie en participatie zijn vervolgens voorgesteld aan de alliantie. Deze aanbevelingen worden begin dit najaar verwerkt in het concept Masterplan.

Wil je meer lezen over dit Masterplan, bezoek dan deze site: https://www.amsterdam.nl/gebiedspaginas/masterplan-nieuw-west/

Meer informatie?