Burgerberaad Maastricht

Burgerberaad Maastricht

Perspectivity heeft in samenwerking met EMMA heteerste Burgerraad in de stad Maastricht ontworpen en gefaciliteerd.

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Mini-writeshop-workshop in het park

Mini-writeshop-workshop in het park

Als onderdeel van een lokaal festival dat tot doel heeft het narratief te veranderen over de scheidingslijn van Beiroet tijdens de burgeroorlog, werd in het park een mini-Writeshop workshop georganiseerd onder het thema “Omgaan met het Verleden”.

Perspectieven verzamelen in dialoog

Perspectieven verzamelen in dialoog

Hoe Deep Democracy scheidslijnen tussen rollen en functies kan helpen wegnemen om tot diepgaande discussies over onderliggende waarden en dilemma’s te komen.

Stichting Lezen en Schrijven oogst effecten

Stichting Lezen en Schrijven oogst effecten

Stichting Lezen en Schrijven wil beter begrijpen hoe haar ondersteuning en advies aan gemeenten bijdraagt aan een beter beleid en uitvoering daarvan. Zodat laaggeletterden nog beter worden geholpen. De stichting rapporteert al jaarlijks over de uitgevoerde activiteiten, maar wil graag meer zicht op wat al die inspanningen daadwerkelijk teweegbrengen. Hiervoor wil stichting Lezen en Schrijven Outcome Harvesting inzetten.

Verhalen over de energietransitie

Verhalen over de energietransitie

Bewoners delen hun ervaringen en behoeften over de energietransitie, en praten mee over wat dit betekent voor het beleid van de gemeente. Met behulp van de Sprockler-methodiek verzamelen we de verhalen van bewoners en faciliteren we de dialoog over het lokale energieverhaal.

Communicatiestage voor innovatieve storytelling-tool

Communicatiestage voor innovatieve storytelling-tool

Voor ons Sprockler-team zoeken we een stagiair(e) met interesse in communicatie en/of online marketing. Laat jij de wereld kennismaken met onze innovatieve online tool voor storytelling bij maatschappelijke vraagstukken?

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden