Stakeholderdialoog: veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater

Stakeholderdialoog: veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater

Er wordt steeds meer gezwommen in Amsterdams buitenwater, maar lang niet altijd veilig! Gemeente, waterschap en provincie willen meer mogelijkheden realiseren voor veilig zwemmen in Amsterdams buitenwater. Ruim 40 uiteenlopende belanghebbenden ontmoeten elkaar in...

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

Participatielab Meedoen Werkt! in Amsterdam

"Hoe maken we het mogelijk dat meer Amsterdammers duurzaam participeren?"  Dit is een van de prioriteiten van het Amsterdams gemeentebestuur, sinds per 1 januari 2015 de Participatiewet en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking zijn getreden....

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden