transformatieve scenarioplanning

neem contact met ons op
De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

De Raad voor de Kinderbescherming kiest voor de toekomst

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) maakt deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Het Ministerie draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. De RvdK...

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

De toekomst van ontwikkelingssamenwerking transformeren

Adapt, Counteract or Transform: ACT Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen is Partos, de Nederlandse branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking, een transformatief scenarioplanningsproces gestart. Samen met een dwarsdoorsnede van spelers in de sector...

We zijn vooral gekwalificeerd in het werken met de volgende thema’s en methoden