DE COMPLEXITY NAVIGATOR

Negen bouwstenen voor het creëren van collectieve impact in complexiteit
Download De Complexity Navigator Neem contact op

For the love of complexity

De wereld is complex, dat is niets nieuws. Wel nieuw is, is dat mensen steeds vaker en met steeds complexere vraagstukken geconfronteerd worden en zich daar meer bewust van zijn. Denk aan de transitie naar duurzame energie, de organisatie van effectieve en menswaardige zorg, of het creëren van gelijke kansen voor iedereen, lokaal en internationaal.

Door de groei van kennis, technologie, sociale diversiteit en onderlinge afhankelijkheid in de wereld zijn vraagstukken steeds meer met elkaar verweven. Door de betrokkenheid van grote aantallen mensen en uiteenlopende belangen, is geen enkele situatie hetzelfde.

Voor complexe vraagstukken bestaan dan ook geen kant-en-klare oplossingen of blauwdrukken. Traditionele werkwijzen leiden niet tot het gewenste resultaat — bij het maken en uitvoeren van beleid, managen van projecten en programma’s, de aansturing van veranderprocessen of het meten van resultaten en effecten. Nieuwe manieren van denken en werken zijn nodig, waarbij complexiteit niet ontkend of versimpeld, maar juist omarmd wordt.

Om complexe uitdagingen aan te kunnen gaan, moeten diverse en soms zelfs tegenstrijdige gezichtspunten samengebracht worden. Zo ontdekken belanghebbenden wat hen bindt en kunnen ze een gezamenlijke agenda voor de toekomst formuleren. Door collectieve wijsheid en creativiteit ten volle te benutten, ontstaan doorbraken, innovatie en verandering. En nieuwe antwoorden op de complexe vraagstukken van vandaag en morgen.

Zo navigeer je door complexiteit. Perspectivity helpt daarbij.

Complexity Navigator

Om te navigeren in complexiteit hebben we de Complexity Navigator ontwikkeld: een visie én praktisch instrument om te leren omgaan met complexe vraagstukken.

De Navigator is gebaseerd op bewezen methodieken en onze jarenlange collectieve ervaring in het werken met complexiteit.

De Complexity Navigator bestaat uit elfsturing en co-creatie staan centraal; ieder lid kan een onderwerp op de agenda zetten en anderen uitnodigen om het te realiseren.

Download de Complexity Navigator

Negen bouwstenen voor het creëren van collectieve impact in complexiteit