Project

MVO in de chemische sector en de sector ondergrondse infrastructuur
MVO Nederlandwerkt samen met verschillende sectoren en bedrijven om te streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Han Rakels heeft met hen samengewerkt om processen te faciliteren voor Internationaal MVO in […]
lees meerneem contact met ons op

MVO Nederlandwerkt samen met verschillende sectoren en bedrijven om te streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Han Rakels heeft met hen samengewerkt om processen te faciliteren voor Internationaal MVO in de chemische sector, vergelijkbaar met het proces dat werd gefaciliteerd voor de maritieme sector afgelopen jaar, en voor MVO’s circulaire economie-project in de sector ondergrondse infrastructuur.

Voor elk van deze twee sectoren heeft MVO Nederland een coalitie van belangrijke stakeholders bijeengebracht om aan de vooruitgang te werken. Voor de sector ondergrondse infrastructuur bestaat deze coalitie uit een groep bedrijven die op een of andere manier te maken hebben met kunststof en rubber in de ondergrondse infrastructuur (zoals producenten van kabels en leidingen, nutsbedrijven, overheid en regelgevende partijen, e.a.). Dit initiatief maakt deel uit van het bredere programma “circulaire economie” van het Nederlandse MVO-platform. Aan de coalitie voor de chemische sector nemen verschillende vertegenwoordigers van grote, kleine en middelgrote chemische bedrijven deel. Het project in de chemische sector is een initiatief van MVO Internationaal.

Beide processen zijn gebaseerd op Appreciative Inquiry en omvatten tweedaagse ontmoetingen in november. Van deze ontmoetingen zijn de volgende verslagen gemaakt: chemische sector & ondergrondse infrastructuur sector.

Het doel van deze processen was een gezamenlijke langetermijnvisie en -ambities te ontwikkelen, en proefprojecten op te zetten om deze langetermijndoelstellingen te verwezenlijken. De gedeelde visies en ambities zijn hier te vinden: chemische sector & ondergrondse infrastructuur sector. Deze visies en ambities en de voortgang van de sectorprojecten zullen worden gepresenteerd tijdens het nationale MVO-evenement op 21 januari in Amersfoort.

Meer informatie