Deep Democracy (Level 1)

Faciliteer een dialoog en ontdek de wijsheid van de groep. Deep Democracy is een praktische faciliterende methode om dialoog en discussie op gang te brengen waarbij we actief op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid.
lees meerneem contact met ons op

Datum & tijdstip

Najaar optie: 26 & 27 september 2024 (10:00-17:30)

Voorjaar optie: (N.t.b. voor 2025)

Locatie:

Najaar optie: (N.t.b.)

Voorjaar optie: (N.t.b. voor 2025)

Kosten:

Euro 650 (btw-vrijgesteld) voor individuen

Euro 750 (btw-vrijgesteld) voor organisaties

Trainer:

Lisette Gast
Monique Janmaat

Deep Democracy is een praktische faciliterende methode om dialoog en discussie op gang te brengen waarbij we actief op zoek gaan naar de wijsheid van de minderheid. Alternatieve stemmen worden gehoord, onderzocht en maken deel uit van de besluitvorming. Het gevolg is dat beslissingen breed gedragen worden en optimaal gebruik maken van het potentieel van de groep. Deze nieuwe kijk op besluitvorming en groepsdynamiek maakt echte participatie en co-creatie mogelijk.

We hebben geaccrediteerde Deep Democracy-instructeurs en -facilitators. Zij bieden trainingen aan op het geaccrediteerde niveau 1 en niveau 2 en op CoResolve. Daarnaast geven we Deep Democracy workshops op maat en ontwerpen en faciliteren we Deep Democracy interventies voor teams en organisaties.

Wanneer is het van toepassing?
Deep Democracy is een praktische faciliteringsmethode voor iedereen die met groepen of individuen werkt: leiders, managers, begeleiders, docenten en trainers. De methode is krachtig in één-op-één gesprekken, en in kleine en grote groepsgesprekken. Uitgangspunt is diversiteit in de breedste zin van het woord.

Verschillen, meningsverschillen en conflicten worden op respectvolle en constructieve wijze samen verkend. Dit leidt tot sterkere beslissingen die door iedereen worden ondersteund. Het is een nuttige aanpak voor iedereen die maximaal gebruik wil maken van het potentieel van een groep. Door middel van de gespreksmodellen en leidende technieken van Deep Democracy wordt niemand buitengesloten, wordt diversiteit als een gegeven beschouwd en wordt de wijsheid van de minderheid gebruikt in de besluitvorming.

Ga op zoek naar de wijsheid van de minderheid en neem betere beslissingen met groepen.

Hoe werkt het?
Deep Democracy maakt groepsdynamiek zichtbaar en stelt je in staat om adequaat te faciliteren en in te grijpen. De focus ligt niet op het individu, maar op de groep als geheel. De groep heeft een groep bewust en een groep onbewust. Deze laatste heeft het potentieel en de wijsheid van de groep. We willen dit bereiken door een veilige omgeving te creëren waar alles wat gezegd moet worden gezegd gezegd kan worden. Dit zorgt ervoor dat het groepsbewustzijn groeit en dat we meer informatie krijgen over wat er gebeurt in het onbewuste van de groep.

Als het niet veilig genoeg is om in een groep te spreken, kunnen we geen optimale informatie krijgen. Als mensen zich niet gehoord voelen of zich genegeerd voelen, kan dit leiden tot weerstand. We zeggen ‘ja’ tegen een besluit, maar handelen als ‘nee’. Of we vertragen de samenwerking. Deze weerstand is niet efficiënt voor de groep. Deep Democracy helpt mensen bewust te worden van verzetsgedrag en dit aan te pakken. Ze zullen zich gehoord voelen en hun minderheidsperspectief wordt gewaardeerd.

De Lewis-methode van Deep Democracy kent vijf praktische stappen. Deze faciliterende stappen maken het mogelijk om zowel met de rationele als emotionele aspecten van het besluitvormingsproces in een groep te werken. Het basismodel komt neer op de volgende vier stappen:

  1. Verzamel alle standpunten en perspectieven.
  2. Ga actief op zoek naar de alternatieve/oneven standpunten.
  3. Verspreid de alternatieve opvattingen.
  4. Neem een ​​beslissing en voeg de wijsheid van de minderheid toe aan de meerderheidsbeslissing.

Geschiedenis
Tijdens de post-apartheid werden Myrna en Greg (†) Lewis door een van Zuid-Afrika’s belangrijkste elektriciteitsbedrijven gevraagd om een ​​afdeling met een racistische hiërarchie te transformeren naar een afdeling waar mensen op gelijk niveau samenwerken. Myrna en Greg kwamen er al snel achter dat het probleem te groot was om alleen door externe adviseurs te worden opgelost. Ze besloten om mensen bewust te maken van de emoties die gepaard gingen met de racistische besluitvorming, en ze gaven mensen de tools om conflicten op het werk op te lossen. In drie jaar tijd hebben Myrna en Greg 1.000 medewerkers van het bedrijf opgeleid. Deze methode wordt inmiddels in meer dan twintig landen over de hele wereld toegepast in verschillende sectoren: bedrijfsleven, politiek, gezondheidszorg, onderwijs, non-profit en het gezin en de privé-sfeer (therapeutische toepassingen).

    Praktische Info