Dialoogprocessen vormgeven

Hoe voer je een goede dialoog? Hoe richt je het proces – en de kamer – zo in dat aanwezigen op opbouwende wijze met elkaar in gesprek gaan? Deskundige facilitering […]
lees meerneem contact met ons op

okt 15, 2017

Hoe voer je een goede dialoog? Hoe richt je het proces – en de kamer – zo in dat aanwezigen op opbouwende wijze met elkaar in gesprek gaan?

Deskundige facilitering ter plekke is het halve werk.
De andere helft: een zorgvuldig vormgegeven proces met methodieken die passen bij het vraagstuk en de situatie. 

Dialoog in complexiteit

De wereld wordt steeds complexer. Veel vraagstukken kunnen we niet meer alleen, binnen onze afdeling of organisatie oplossen. We hebben de wijsheid van betrokkenen nodig om te begrijpen wat er aan de hand is en om met elkaar tot vernieuwende inzichten te komen. Dan kunnen we breed gedragen acties ontwerpen en uitvoeren.

Het debat is hiervoor niet de juiste vorm. De focus op gelijk hebben en krijgen, verhard de standpunten en drijft partijen vaak nog verder uit elkaar. De dialoog is veel geschikter om uiteenlopende perspectieven bij elkaar te brengen en belangen te verkennen.

Heel bijzonder om te ervaren hoe de deelnemers vanaf het eerste moment een open houding aannamen.

In constructieve dialoog ga je op zoek naar het geheel en de verbinding tussen de delen, in plaats van een vraagstuk in stukken op te delen. Je stelt aannames ter discussie in plaats van deze te verdedigen. Je leert door met elkaar te ontdekken in plaats van te overtuigen en te verkopen. En gaat op zoek naar gedeelde betekenis in plaats van consensus op onderdelen

Maatwerk in-company training
De training ‘dialoogprocessen vormgeven’ vergroot het inzicht in het waarom, hoe en wat van een constructieve dialoog en biedt jou en je collega’s de basis om zelf dialoogprocessen te ontwerpen. De training is bestemd voor iedereen die uiteenlopende belanghebbenden in complexe situaties bij elkaar moeten brengen om tot vernieuwende doorbraken te komen.

De training is bij uitstek geschikt voor leidinggevenden, facilitators, organisatie- en communicatieprofessionals die (grote) groepsdialoog met in- en externe stakeholders willen aangaan.

Aan het eind van de training hebben deelnemers een gedeeld beeld en kennis van:

 • De waarde van dialoog voor sociaal complexe vraagstukken;
 • Bouwstenen om met grote groepen uiteenlopende stakeholders gedeelde basis en elkaar versterkende acties te creëren;
 • Wanneer je dialoog effectief kunt inzetten, en wanneer niet;
 • Beginselen van dialoog procesontwerp;
 • Een aantal uiteenlopende werkvormen en mogelijke toepassingen;
 • Gedeeld beeld en kennis van spelregels en facilitatietechnieken voor het voeren van een constructieve dialoog.

Modules

 1. Waarom dialoog: Wat is complexiteit & polarisatie
 2. Bouwstenen om te navigeren in complexiteit en de dialoog vorm te geven
 3. In dialoog: spelregels, stappen en niveaus van luisteren
 4. Beginselen van procesontwerp: doel, stakeholders, niveau van participatie, proceskeuzes, programmastructuur
 5. Kennismaken met dialoogmethodieken voor grote groepen, zoals Open Space, dialoogcirkel, Future Search, Appreciative Inquiry, World Café, etc.

Tijdens de training worden verschillende dialoogmethoden ingezet, inclusief inhoudelijke en procesmatige reflectie.

In overleg en afhankelijk van de duur van de training, kunnen we een of twee actuele onderwerpen, die binnen jouw organisatie spelen, gebruiken om met elkaar een dialoog over te voeren. Zo ervaren de deelnemers zelf de spelregels, stappen en niveaus van luisteren en hebben ze een gedeelde ervaring om tijdens en na de training op te reflecteren.

Meer info