Economische emancipatie van vrouwen in Kenia – Future Search-conferentie

Hoe kunnen door vrouwen geleide ondernemingen zichzelf versterken en hun activiteiten uitbreiden om bij te dragen aan een duurzame groei van de economie in Kenia? Tijdens een Future Search-conferentie werd dit vraagstuk door alle betrokkenen aangepakt.
lees meerneem contact met ons op

sep 30, 2022

In juni 2022 kwamen vertegenwoordigers van negen verschillende stakeholdergroepen (73 afgevaardigden) bijeen om de toekomst van vrouwelijk ondernemerschap in Kenia te bespreken. Dit Future Search initiatief werd georganiseerd door het Center for the Promotion of Imports (CBI). CBI ondersteunt transities naar inclusieve en duurzame economieën.

Monique Janmaat en Han Rakels brachten het hele systeem in één ruimte, en faciliteerden deze Future Search-conferentie waarin de vraag centraal stond:

“Hoe kunnen kleine en middelgrote ondernemingen die in handen zijn van vrouwen en door vrouwen worden geleid zichzelf versterken en hun activiteiten uitbreiden om bij te dragen aan een duurzame groei van de economie in Kenia?”

Meer dan we in 6 maanden hadden kunnen doen

De conferentie leidde tot een gemeenschappelijke basis en samenwerking tussen verschillende groepen stakeholders. Hierdoor konden concrete actieplannen worden opgesteld voor de toekomst van vrouwelijk ondernemerschap in Kenia. Het geeft de aftrap voor het door het CBI gesteunde project rondom vrouwelijk ondernemerschap, waarbij de projectplannen door elke werkgroep van het actieplan verder worden verfijnd. Zoals een van de deelnemers opmerkte:

“In drie dagen hebben we bereikt wat anders minstens zes maanden zou hebben geduurd.”

Meer informatie?