Project

Gedeelde economische visie Maastricht
De gemeenteraad van Maastricht heeft een kaderstellende en controlerende taak. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken heeft het initiatief genomen om samen met een brede groep belanghebbenden de kaders voor […]
lees meerneem contact met ons op

De gemeenteraad van Maastricht heeft een kaderstellende en controlerende taak. De raadscommissie Economische en Sociale Zaken heeft het initiatief genomen om samen met een brede groep belanghebbenden de kaders voor de Nieuwe Economische Visie Maastricht 2020 te formuleren. In een serie van vier interactieve workshops worden de economische motoren voor de stad geïdentificeerd en uitgewerkt.

Het is de eerste keer dat de gemeente samen met een hele brede groep belanghebbenden de economische motoren verkent. Doel is om met elkaar inzicht te vergaren in de beïnvloedingsmogelijkheden van alle betrokkenen om effectief samen te kunnen werken aan een welvarende stad.

Frans Bastiaens, voorzitter van de raadscommissie voor Sociale en Economische Zaken, en inititatiefnemer van de workshops: “Ik ben er van overtuigd dat visie en beleid het best in dialoog met belanghebbenden kunnen worden vormgegeven.”

En met resultaat: in februari 2013 onderschrijft de voltallige gemeenteraad – volgens de Limburger een zeldzaamheid – de economische visie die de stad voor de komende 15 jaar heeft uitgestippeld.

De serie workshops werd door Petra de Boer in co-creatie met raadsleden en ambtenaren vormgegeven en in visuele verslagen vastgelegd: