Een retreat met vernieuwing

Een verlate winterretreat met als centrale vraag: hoe blijven we onszelf vernieuwen?
lees meerneem contact met ons op

jun 17, 2022

Sinds jaar en dag een goede gewoonte bij Perspectivity: twee keer per jaar een meerdaagse retreat met het hele collectief. In de zomer kamperen, in de winter in een mooie accommodatie ergens in de natuur. Vorig jaar moesten we vanwege corona de winterretraite een keer overslaan. Dit jaar konden we wel weer twee dagen de tijd nemen om met elkaar bij te praten, plezier te hebben, verhalen uit te wisselen en nieuwe plannen te smeden. Genietend van de lentezon, in de prachtige Alblasserwaard.

Vernieuwing

Monique en Mark hadden een programma voorbereid rondom het thema “Vernieuwing”. In de post-coronatijd zien we nieuwe dingen ontstaan (en blijft gek genoeg ook veel bij het oude). Werkgewoonten zijn vernieuwd, veel mensen hebben een nieuwe blik op de samenleving en op de wereld gekregen, nieuwe thema’s worden urgenter, of belangrijker. Hoe blijven wij onszelf als collectief in al die ontwikkeling vernieuwen?

Tijdens ons programma gebruikten we de Chaordic Stepping Stones: een methodiek die je kunt inzetten als een groep mensen in een complexe setting tot een gezamenlijk plan wil komen. De methodiek biedt een kapstok en geeft houvast, en laat tegelijkertijd volop ruimte om nieuwe ideeën en onverwachte inzichten te laten ontstaan. We sleutelden wat aan de Chaordic Stepping Stones zodat ze pasten bij onze context en doelstellingen. We goten er een licht Perspectivity-sausje overheen, en voegden er een experiment met systems mapping aan toe. Zo bouwden we in twee dagen aan ideeën en plannen voor de komende jaren, vanuit de ambitie van vernieuwing, verandering én continuïteit.

Nieuwe talenten

In de Open Space aan het einde werden de contouren van enkele plannen zichtbaar. Het uitbreiden van ons eigen Young Talent-programma. Een proactieve aanpak van vraagstukken in het sociaal domein. Nog meer inzetten op kennisdeling. En het verdiepen van de technische mogelijkheden voor online facilitatie.

Zijn we dan alleen met werk bezig? Zeker niet. Een retreat betekent ook ontspanning, dus we hebben zelf heerlijke tapas en cocktails gemaakt (en gegeten en gedronken), en gewandeld door de polders van de Alblasserwaard. We hebben nieuwe talenten ontdekt op de bowlingbaan, en mooie persoonlijke verhalen gedeeld bij het haardvuur (tip: The Empathy Game).

Dit alles bracht een hoop hernieuwde energie. De vruchten daarvan zullen de komende tijd zichtbaar worden!

 

“We zullen noch onszelf, noch onze samenleving, noch een verontruste wereld vernieuwen, tenzij we een visie delen van iets dat het waard is gered te worden.” (John W. Gardner)