Project

Eneco: Slagvaardig versnellen naar decentraal energie opwekken
Het Eneco management heeft een visie: van centrale naar decentrale energieopwekking een meer klantgerichte benadering van de markt Deze visie leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers van de energiecentrale […]
lees meerneem contact met ons op

Het Eneco management heeft een visie:

  • van centrale naar decentrale energieopwekking
  • een meer klantgerichte benadering van de markt

Deze visie leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers van de energiecentrale in Utrecht, maar zorgt ook voor meer risico.

Weerstand
Om de nieuwe visie te realiseren moet de organisatie veranderen. Een kleiner managementteam neemt voortvarend besluiten, delegeert verantwoordelijkheden en de hele organisatie ontwikkelt een klantgerichtere houding. Het merendeel van de medewerkers heeft die nieuwe visie echter nog niet omarmd.

Onzekerheid omarmen

Perspectivity faciliteert een aantal werksessies om urgentie te creëren voor de organisatieverandering, en om samen met werknemers de organisatie opnieuw in te richten. Er is veel ruimte voor het waarderen van onderlinge twijfels en het omarmen van de onzekerheid over de toekomst.

Het resultaat: een slagvaardiger managementteam dat weer breed wordt gedragen door de organisatie.

Meer informatie?