Project

Europese topinstellingen gaan voor collectieve impact in global health research
DeLeague of European Research Universities (LERU) is een netwerk van 23 onderzoeksintensieve topuniversiteiten in West-Europa. LERU ontwikkelt en verspreidt visie op onderzoek, innovatie en hoger onderwijs door beleidsadvies, inname van […]
lees meerneem contact met ons op

DeLeague of European Research Universities (LERU) is een netwerk van 23 onderzoeksintensieve topuniversiteiten in West-Europa. LERU ontwikkelt en verspreidt visie op onderzoek, innovatie en hoger onderwijs door beleidsadvies, inname van standpunten en overlegstructuren/events om beleid op EU-niveau vorm te geven.

Op het vlak van ‘Global Health’ bestond de strategie van de LERU-instituten in het verleden uit het componeren van een Europese onderzoeksagenda die een afspiegeling was van de verzamelde specialiteiten, prioriteiten en reputaties van alle individuele instellingen. Echter, de ervaring leerde dat de totale impact hiermee suboptimaal was, vanwege beperkte onderlinge afstemming van onderzoekslijnen, die elkaar soms overlapten, beperkt aanvulden of zelfs beconcurreerden.

In mei 2018 werd een initiatief gestart om tot ‘collectieve impact’ te komen. Tijdens een tweedaagse Future Search Conference in juli 2018 werkten de onderzoeksinstituten gezamenlijk aan het vaststellen van ‘shared ambitions’: een gedeelde visie en doelen op het vlak van onderzoek in Global Health. Hiertoe werden individuele belangen en het Europese gezamenlijke belang diepgaand met elkaar onderzocht en begrepen.

Op basis van de gedeelde ambities werden vervolgens een gezamenlijke onderzoeksagenda vastgesteld, een strategie voor verbeterde kennisdeling en kennisvermeerdering, en een advies voor effectieve financiering. Pas daarna werden de taken/verantwoordelijkheden voor onderzoekslijnen verdeeld onder LERU-onderzoeksinstellingen. Deze werden ter goedkeuring aangeboden aan de Europese Commissie voor het nieuwe Horizon-onderzoeksprogramma.

Het was voor het eerst dat op deze manier afstemming en samenwerking werd gezocht en gevonden, rondom een complexe uitdaging (de Europese rol in Global Health Research), die vraagt om een meer integrale mindset en aanpak.

Meer informatie?