Evaluatie van Caritas’ basisonderwijsprogramma in Egypte begonnen

Op 15 april is onze evaluatie (middels ‘appreciative inquiry’) van een indrukwekkend programma in egypte begonnen, dat eens in 1972 begon met alfabetisme onderwijs voor vrouwen in arme dorpen. Gestoeld […]
lees meerneem contact met ons op

mei 2, 2013

Op 15 april is onze evaluatie (middels ‘appreciative inquiry’) van een indrukwekkend programma in egypte begonnen, dat eens in 1972 begon met alfabetisme onderwijs voor vrouwen in arme dorpen. Gestoeld op het concept “leer en bevrijd jezelf” van Paolo Freire leren vrouwen lezen en schrijven binnen de context en realiteit van hun leven: identiteit en mensenrechten, geweld tegen vrouwen, mannen en huwelijk, gezondheid en hygiene, kinderen en voeding, enz. Tijdens deze eerste week zijn “appreciative inquiry” sessies gehouden op het Caritas hoofdkantoor in Cairo, op regionale kantoren (training en coördinatie centra) in Minya en Assiut, en rurale dorpen in “Boven Egypte”, het zuiden waar het hoogste analfabetisme in het land heerst (tot 40%). Eerste bevindingen tonen opmerkelijke sociale veranderingen in dorpen waren het programma is uitgevoerd: Meer vrouwenparticipatie (in verkiezingen, maatschappelijk leven), doorbreken van taboes (en o.a. veel minder vrouwelijke besnijdenissen), toegenomen zelfvertrouwen en respect voor vrouwen, meer economische participatie. Velen in het programma presteren beter in de nationale examens dan de overheidsscholen. Er worden circa 750 klassen gedraaid met 15-20 deelnemers jaarlijks.

De evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van Misereor in Aken (Duitsland), dat het programma al zeer lang ondersteund met circa 625 duizend euro jaarlijks. In de tweede fase van de evaluatie worden meer centra en dorpen bezocht, maar wordt ook een on-line vragenlijst gelanceerd naar NGO’s, overheid, partners, Caritas werknemers en docenten in het programma. De evaluatie wordt afgerond met een 3-daage Summit met alle belanghebbenden, eind juni 2013, gevolgd door een eindpresentatie op het Misereor hoofdkantoor eind augustus.