Project

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo
lees meerneem contact met ons op

In 2017 zijn Y Care International en YMCA Togo het project ‘Inspireren van een nieuwe generatie ondernemers in Togo’ gestart. Het project heeft als doel bij te dragen aan de leefomstandigheden van kwetsbare jeugd in drie sloppenwijken in Lomé, namelijk Katanga, Gbétsogbé en Tokoin-Elavagnon. Het project focust zich op economische weerbaarheid, deelname aan besluitvormingsprocessen en vermindering van het risico op catastrofes. Het project wordt gefinancierd door de Turing Stichting en de Drittes Millenium Stiftung.

Evalueren in tijden van COVID19
Na drie jaar en vier maanden, eindigde het project officieel in April 2020. Vanwege de restricties in verband met het COVID-19 pandemie, moest de eindevaluatie van het project online plaatsvinden. Y Care International nam contact op met Sprockler om deze evaluatie uit te voeren en creatieve manieren te bedenken om de evaluatie op een afstand te begeleiden.

Het ingewikkelde aan deze evaluatie is dat, vanwege de veiligheid van de betrokkenen, niemand kon reizen om de deelnemers van het project te bezoeken, zowel de consultants niet, als het YMCA Togo personeel niet. Telefooninterviews werden dus gekozen als de best passende methode. Hoewel je via de telefoon niet zo veel detail vergaard als via een face-to-face interview, geven telefooninterviews deelnemers toch de kans om uitgebreid hun verhaal te delen en kunnen interviewers directe vervolgvragen stellen. Bovendien hadden niet alle jongeren in het project dezelfde toegang tot Internet of vergelijkbare niveaus van geletterdheid, en daardoor boden telefooninterviews een toegankelijke manier om verschillende verhalen te verzamelen.

Resultaten
121 mensen werden in totaal geïnterviewd. 81 daarvan waren jonge vrouwen en jonge mannen uit de drie sloppenwijken en 40 waren andere betrokkenen, zoals familieleden van de jongeren, gemeenschapsleiders of -leden, deelnemers aan de stuurgroep, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld of de lokale overheid, aanbieders van stageplekken en personeel en vrijwilligers van YMCA Togo

Dit resulteerden in vele verhalen over hoe het project de levens van de jongeren in de sloppenwijken had beïnvloed. Er zaten verhalen bij van jongeren over het belang van het combineren van activiteiten voor economische weerbaarheid met het vergroten van de capaciteit om te gaan met natuurrampen, zodat de resultaten van hun economische activiteiten duurzaam waren. 89% van de geïnterviewden deelden dat de veranderingen die het project teweeg hadden gebracht hun blij hadden gemaakt. Ze identificeerden ook enkele elementen die volgens hen behouden zouden moeten worden in volgende projecten en elementen die veranderd moeten worden.

Meer info?