Project

Toekomstoriëntatie van een doeltreffend partnerschap tussen Burundese maatschappelijke organisaties
CARE Burundi heroverweegt haar rol en verschuift van de uitvoering van projecten -samen met haar partners- naar de rol van katalysator en bemiddelaar voor de partnerorganisaties. Deze verandering voorziet in […]
lees meerneem contact met ons op

CARE Burundi heroverweegt haar rol en verschuift van de uitvoering van projecten -samen met haar partners- naar de rol van katalysator en bemiddelaar voor de partnerorganisaties. Deze verandering voorziet in meer onafhankelijke en duurzame partnerorganisaties. Daarom is CARE bezig met een proces dat erop gericht is een netwerk van partners op te richten en de institutionele en technische capaciteit van haar partners te versterken. De eerste stap in dit proces was een workshop/conferentie om een gemeenschappelijke visie te creëren over de toekomst van een doeltreffend partnerschap ter versterking van de civiele maatschappij en om aldus bij de belangrijkste personeelsleden van CARE en haar partnerorganisaties de bereidheid en de bereidheid te creëren om aan dit proces deel te nemen.

Perspectivity heeft een driedaagse Future Orientation-workshop over effectief partnerschap voor de versterking van het maatschappelijk middenveld ontworpen en gefaciliteerd. Een groep van 50 personeelsleden van een grote verscheidenheid aan Burundese NGO’s nam deel. Wij pasten interventiemethoden voor grote groepen toe en moedigden zelfmanagement door de groep aan. Tijdens de workshop verkenden de deelnemers tijdens een wereldcafé hun huidige realiteit, stelden ze een mindmap op van de trends die van invloed zijn op de samenwerking in het kader van partnerschappen, wisselden ze beste ervaringen uit over partnerschap en ontwikkelden ze vanuit deze mondiale context toekomstscenario’s. Dit alles effende de weg en vormde een bron van inspiratie voor het formuleren van een gemeenschappelijke ambitie en initiatieven voor actie om doeltreffende partnerschappen tot stand te brengen.

De workshop resulteerde in actieplannen voor de volgende stappen in de opbouw van effectief partnerschap door thematische groepen. De deelnemers waren verheugd dat zij een open dialoog en eerlijke interacties hadden gehad en samen plannen hadden gemaakt voor verdere actie, en waren geëngageerd en gemotiveerd om verder te bouwen aan een doeltreffend partnerschap.

Oktober 2013 – Juni 2014

Voor meer info, neem contact op met: Elien Rogaar of Michael Donnely.