Geïnspireerd door G1000

In de afgelopen jaren is ‘G1000’ een begrip geworden voor het betrekken van burgers bij het maken van overheidsbeleid. Onlangs spraken we uitgebreid met de initiatiefnemers van G1000 in Nederland. […]
lees meerneem contact met ons op

sep 25, 2020

In de afgelopen jaren is ‘G1000’ een begrip geworden voor het betrekken van burgers bij het maken van overheidsbeleid. Onlangs spraken we uitgebreid met de initiatiefnemers van G1000 in Nederland. We raakten geïnspireerd door hun bevlogenheid, waarmee ze de waarde van burgerdialoog echt op de kaart hebben gezet.

In deze tijd zien we toenemende aandacht voor nut en noodzaak van ‘burgerberaden’. Juist in een tijd waarin grote beslissingen moeten worden genomen over thema’s en toekomstscenario’s die ons allemaal aangaan. Burgerberaden kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het democratisch stelsel. Ze zorgen er voor dat burgers actief meedenken over hun eigen leefomgeving, wat leidt tot betere en breder gedragen oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

Er zijn veel parallellen tussen de achtergrond, filosofie en doelstellingen van G1000 en Perspectivity. Tijdens onze tweejaarlijkse retreat gingen we daarom uitgebreid in gesprek met Harm van Dijk en Mirjam de Pagter, drijvende krachten achter Platform G1000.nu.

Wat vind jij belangrijk voor jouw …. (wijk, dorp, stad, land)?

Een G1000-burgerberaad biedt burgers een plek en een mogelijkheid om gezamenlijk te bepalen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, dorp, stad of land, gebruikmakend van loting én dialoog. Zo wil G1000 een brug slaan tussen de leefwereld van burgers en de systeemwereld van de overheid.

Met Harm en Mirjam spraken we over de filosofie achter de burgerberaden, en ook over de praktische en organisatorische implicaties. Hoe zorg je ervoor dat niet alleen de usual suspects meepraten tijdens een burgerberaad? Wat is de rol van politici en ambtenaren? En van experts? Wanneer heb je het ‘hele systeem in de zaal’? En wat gebeurt er met de plannen en ideeën die uiteindelijk niet in het ‘Burgerbesluit’ worden opgenomen?

Voor ons was het leerzaam en inspirerend om met Harm en Mirjam uit te wisselen, meer te horen over de lessen die zij hebben geleerd, en te ontdekken dat we vanuit vergelijkbare drijfveren ons werk doen. In de komende tijd gaan we onderzoek of er vormen van samenwerking mogelijk zijn.

Meer info?

  • Kijk op de website g1000.nu, waar je onder andere het Handboek G1000 kunt downloaden.