Co-creatie van een gezamenlijk actieplan voor groene vrijwilligers

Zeven natuurorganisaties in de provincie Noord-Brabant willen meer 'groene' vrijwilligers activeren en behouden. Perspectivity ontwierp en faciliteerde een reeks sessies om wederzijdse belangen te ontdekken en voor de co-creatie van een gezamenlijk actieplan.
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Provincie Noord-Brabant

Vraag:

We willen meer groene vrijwilligers in Noord-Brabant activeren en behouden en zo onze impact vergroten. Kunnen jullie de co-creatie van een gezamenlijk actieplan faciliteren?

Proces:

Ontwerp, faciliteren en verslaglegging van vijf werksessies van enkele tientallen professionals van groene organisaties en provincieambtenaren.

 

Resultaten:

  • Een constructieve en inspirerende samenwerking tussen verschillende milieu- en natuurorganisaties (in plaats van sentimenten van concurrentie).
  • Co-creatie van een actieplan met concrete projectvoorstellen voor de inzet van vrijwilligers.

In Noord-Brabant leveren ‘groene’ vrijwilligers een belangrijke bijdrage aan het beheer, het behoud en de beleving van natuur en landschap. Uit onderzoek blijkt echter dat het vrijwilligersbestand langzaam vergrijst. Tegelijkertijd is ongeveer 15 procent van de Nederlanders erg enthousiast om in hun vrije tijd buiten actief te zijn. Hoe gaan natuur- en milieuorganisaties om met dit veranderende vrijwilligersbestand? Welke knelpunten en kansen zien ze? En hoe kunnen ze hier beter op inspelen?

sessies ontwerpen en faciliteren

De provincie Noord-Brabant nam het initiatief om zeven lokale groene organisaties rond deze uitdaging te verenigen. Zij vroegen de facilitators van Perspectivity om een reeks sessies te ontwerpen en faciliteren. De organisaties kenden elkaar, maar werkten nog niet intensief samen. In nauw overleg met de provincie hebben we op maat de inhoud, ‘flow’ en werkvormen voor de werkbijeenkomsten ontworpen. Het was de eerste keer dat deze organisaties op deze manier gingen samenwerken. Het was daarom ook belangrijk om een open sfeer te creëren waarin ruimte was voor iedereen om bij te dragen, elkaars taal te leren spreken en te bouwen aan onderling vertrouwen.

De eerste sessie was gericht op kennismaken en verkennen van de gezamenlijke belangen en ambities. Er bleken veel overeenkomsten te zijn rondom het werken met vrijwilligers, en een breed gedeelde ambitie: beter inzetten van huidige en nieuwe groene vrijwilligers voor de Brabantse natuur.

‘Positief en inspirerend. Geen concurrentie, maar wenselijke samenwerking die prettig voelt.’

dialoog, co-creatie en reflectie

In de volgende sessies ontdekten we gezamenlijk wat er al goed ging en wat er nog meer mogelijk was, met de gedeelde ambitie in het vizier. Zelfwerkzaamheid en zelforganisatie tijdens de sessies stonden daarbij voorop: als facilitators creëren wij de omstandigheden voor deelnemers om zelf te ontdekken hoe ze willen en kunnen samenwerken. Iedere groep is immers anders. Een variatie in werkvormen, met een goede afwisseling tussen dialoog, co-creatie en reflectie, en tussen denken en doen, helpt daarbij. Iedere werkbijeenkomst had een helder doel, werkte toe naar een concrete oogst en eindigde met duidelijke afspraken over vervolgstappen.

breed gedragen actieplan en voortdurende samenwerking

Gedurende de werkbijeenkomsten werden de deelnemers steeds enthousiaster over het bundelen van krachten om zo de groeiende groep vrijwilligers beter te ondersteunen. Dit resulteerde in de co-creatie van een breed gedragen actieplan: Impuls voor de Brabantse Groene Vrijwilligers. Naast versterking van bestaande activiteiten voorziet dit plan in dertien concrete nieuwe projectideeën, die de organisaties in verschillende gelegenheidscoalities stap-voor-stap gaan uitvoeren. Een deel van de financiering neemt de provincie Noord-Brabant op zich. De regie over de samenwerking heeft de provincie inmiddels overgedragen aan de groene organisaties zelf.

 

Meer informatie?