Project

Hoe gaat het met jeugdhulp in Maastricht?
Hoe gaat het met de jeugdhulp sinds de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de wet Passend Onderwijs? De gemeenteraad van Maastricht wil meer grip krijgen op […]
lees meerneem contact met ons op

Hoe gaat het met de jeugdhulp sinds de decentralisaties in het sociaal domein en de invoering van de wet Passend Onderwijs?

De gemeenteraad van Maastricht wil meer grip krijgen op de effecten van deze grootschalige veranderingen in de praktijk. Ze vraagt Perspectivity om een Stadsronde hierover te faciliteren.

Vanwege de complexiteit van het vraagstuk – veel verschillende actoren en activiteiten die elkaar wederzijds beïnvloeden- adviseert Perspectivity om met behulp van Sprockler verhalen op te halen als basis voor een multi-stakeholder dialoog.

Ik vond dit een hele mooie, bijzondere avond die heel mooi opgebouwd is. Prachtig hoe hier zo ontzettend veel verschillende mensen proberen nader tot elkaar te komen. Te begrijpen wat er speelt en wat er nog gedaan moet worden. Ik hoop dat er in ieder geval een vervolg komt.

Mieke Damsma, Wethouder Onderwijs & Jeugdzorg

Jongeren, ouders, leraren, hulpverleners, beleidsmakers en bestuurders delen in tweetallen hun ervaringen. Door de verhalen te kwantificeren worden patronen zichtbaar. Door deze samen te duiden ontstaan gedeelde inzichten over de huidige situatie en wat verder kan worden verbeterd.

Sprockler
De verhalen zijn opgehaald en geïnterpreteerd met behulp van Sprockler, een innovatief nieuwe onderzoeksinstrument dat inzicht geeft in wat er zich in organisaties en gemeenschappen afspeelt via verhalen.

Meer informatie: