Project

Jeugdhulpverlening bij complexe problematiek
Kinderen, jongeren en ouders met complexe problemen worden niet altijd goed geholpen in de jeugdhulpverlening. Wat leren we van hun ervaringsverhalen, en van de ervaringen van professionals? En hoe verbeteren we daarmee de zorg en hulp aan andere kinderen en gezinnen?
lees meerneem contact met ons op

Opdrachtgever:

Nederlands Jeugdinstituut

Vraag:

Wil je ons helpen met het ophalen en duiden van praktijk- en ervaringskennis rondom de jeugdhulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek?

Proces:

  • diepteinterviews met gezinnen en jeugdprofessionals
  • analyse van de gedeelde verhalen en ervaringen
  • bijeenkomst met gezin en professionals
  • describing the benefits and lessons

Resultaten:

  • tussenrapportage over samen leren in complexe situaties
  • eindrapportage incl. praktische werkkaarten

Grote uitdaging in de jeugdzorg is de hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek. In deze gezinnen spelen vaak meerdere problemen tegelijk — denk aan onderwijsachterstanden, gedragsproblemen, verslaving, schulden, psychische problematiek of kindermishandeling. Hulpverlening bij deze gezinnen leidt niet altijd tot een betere situatie. Het Nederlands Jeugdinstituut wilde beter begrijpen waarom dit zo is, aan de hand van de levensverhalen van een aantal jongeren en hun ouders en ervaringsverhalen van professionals.

Diepteinterviews

In een serie diepteinterviews spraken we met jongeren en hun ouders over de complexe situaties waarin ze zaten en over hun ervaringen met jeugdhulpverlening. We gingen terug naar het begin, markeerden omslagpunten, stonden stil bij momenten waarop de hulp stagneerde, en ontdekten beslissende factoren en personen die het verschil hebben gemaakt. Vervolgens hebben we uitgebreide interviews afgelegd met vijf jeugdhulpverleners die betrokken waren bij dit gezin. Welke keuzes en afwegingen hebben zij gemaakt? Hoe hebben ze dat ervaren? En hoe kijken ze daar nu op terug?

Patronen en inzichten

In de interviews deelden de gezinnen en professionals rijkelijk hun inzichten, geleerde lessen, reflecties, kritiek en complimenten. Daaruit kwamen terugkerende elementen naar boven en werden patronen zichtbaar. In een bijzondere bijeenkomst hebben we deze samen met het gezin en de professionals besproken en verder uitgediept. Op basis hiervan hebben we vier thema’s geïdentificeerd, die als rode draden door de praktijk- en ervaringsverhalen lopen en van belang zijn voor toekomstige hulpverlening aan gezinnen met complexe problematiek. Deze hebben we uitgewerkt in een tussenrapportage, en zijn later verwerkt in een eindpublicatie met werkkaarten ter ondersteuning van jeugdprofessionals.

“In het kader van een leerbeweging rond complexe veiligheidsproblematiek was Mark betrokken bij een bijzonder traject waarin hij levensverhalen van een aantal jongeren en ouders en ervaringsverhalen van professionals heeft opgetekend. De werkwijze van Mark sloot naadloos aan bij de bedoeling van dit traject. Vanuit volledige gelijkwaardigheid en een empathische, oprecht geïnteresseerde houding heeft hij een tijdje met hen opgelopen en zich ondergedompeld in hun verhaal. Hij heeft de verhalen vervolgens zo opgeschreven dat de betrokkenen zich er in herkenden en zich erkend voelden. De verhalen dragen bij aan de kennis die nodig is om kinderen in kwetsbare situaties zo thuis mogelijk, gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien en ontwikkelen. Daarnaast heeft Mark op een constructieve manier met ons meegedaan en meedacht in het proces en het scherp krijgen van de opbrengsten.”

Meer informatie?