Project

Leadership Development bij Zoological NGOs Tanzania
Tussen 2009 en 2013 heeft Perspectivity verschillende leiderschaps-, opleidings- en capaciteitsontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd voor de Zoölogische Vereniging Frankfurt (FSZ). Leiderschapstraining In 2013 heeft Monique Janmaat een Leiderschapstraining uitgevoerd voor de Frankfurt […]
lees meerneem contact met ons op

Tussen 2009 en 2013 heeft Perspectivity verschillende leiderschaps-, opleidings- en capaciteitsontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd voor de Zoölogische Vereniging Frankfurt (FSZ).

Leiderschapstraining

In 2013 heeft Monique Janmaat een Leiderschapstraining uitgevoerd voor de Frankfurt Zoological Society   (FZS) en haar partners Tanzania National Parks (TANAPA) en de Wildlife Division van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Toerisme in Tanzania.

Het doel van de training was het verbeteren van de leiderschapscapaciteit van het management van FZS en haar partners in complexe situaties.

Monique Janmaat ontwierp een programma gebaseerd op Experience: reflectie – conceptualisatie – en directe toepassing van nieuwe inzichten. Het leren en ontwikkelen vindt plaats op verschillende niveaus – de persoon, de organisatie en het systeem – die in elke module zijn opgenomen. De training bestaat uit twee modules die het brede toepassingsgebied van de opdracht bestrijken.

  • Module 1: Zelfexpressie en waarderend begrip

In deze module drukten de deelnemers hun unieke en pure authenticiteit uit; streven om te onderscheiden en uit te blinken om iets beters te bereiken dan nu beschikbaar is. Ze ontwikkelden het vermogen om een waarderende begripshouding aan te nemen: oordelen en vooroordelen opschorten en openlijk luisteren met als doel de ander echt te begrijpen om gemeenschappelijke grond te ontdekken en uit te breiden door verschillen te omarmen.

  • Module 2: Duurzame ontwikkeling

De tweede module richtte zich op het hanteren van een duurzame leeraanpak die haar medewerkers een constante ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise garandeert.

Training en workshop performance management

In 2011 organiseerde en faciliteerde Monique een Performance Management training en workshop voor de Frankfurt Zoological Society   (FZS) en haar partners in Ethiopië. FZS werkt aan een wereld waarin biodiversiteitswaarden worden erkend en gehandhaafd om een hoge kwaliteit van leven voor huidige en toekomstige generaties te garanderen.

Het doel van de training was om het concept van performance management te begrijpen en een deel van een performance management systeem voor de deelnemende organisaties te ontwikkelen. Deelnemers bekeken de huidige praktijken en tools en pasten ze aan, waardoor ze gebruiksvriendelijker werden. Het oefenen van cruciale vaardigheden zoals vragen stellen, luisteren en feedback werden meegenomen in de training.

De training duurde drie dagen en de workshop die volgde op twee dagen. Als gevolg hiervan ontwikkelde FZS management een concept en tools voor hun performance management systeem.

Capaciteitsontwikkeling

In 2009 en 2010 werkte Monique aan capaciteitsontwikkeling bij het regionale kantoor van de Frankfurt Zoological Society   (FZS) in Afrika. FZS   werkt aan een wereld waarin biodiversiteitswaarden worden erkend en gehandhaafd om een hoge kwaliteit van leven voor huidige en toekomstige generaties te garanderen.

Om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren, vroeg het regionale FZS-kantoor in Serengeti:

  • hulp bij het verduidelijken van haar rol binnen de organisatie
  • de outputs die nodig zijn om te leveren
  • de organisatie- en personeelsstructuur die het best in staat is om die outputs te leveren
  • de functiebeschrijvingen en outputs van individuele personeelsfuncties, en ten slotte
  • de middelen om de productiviteit van het personeel voortdurend te verbeteren (zowel kwantitatief als kwalitatief) door middel van evaluatie, ontwikkeling en leiderschap.

De focus lag op Human Resource Management als een belangrijk te verbeteren en te ontwikkelen managementinstrument.

Perspectivity bood een participatieve en adviserende benadering om HR-structuren te herzien, waarbij consensus werd gezocht onder het betrokken personeel over de waardering van de huidige situatie en het beeld van een beste structuur en beste HR-beleid en -praktijken voor de toekomst. Dit werd bereikt door het bestuderen van relevante documentatie, (competentiegerichte) interviews en workshops.

Als gevolg hiervan werden de organisatiestructuur en de functieprofielen herzien en werd een capaciteitsontwikkelingsplan uitgewerkt, zowel op organisatie- als individueel niveau.

Meer info: Monique Janmaat