Evaluatie: lessen uit jongerenprogramma Tunesië en Nederland

Human Security Collective (HSC) heeft twee leiderschapsprogramma's voor jongeren uitgevoerd in Tunesië en Nederland. Het doel van de programma’s is om de vaardigheden van de jonge leiders te vergroten om bij te dragen aan de weerbaarheid en menselijke veiligheid in hun gemeenschappen. HSC vroeg Perspectivity een plan te maken en uit te voeren voor het monitoren en evalueren van de resultaten en voortgang van de programma’s.
lees meerneem contact met ons op

Partner:

Human Security Collective

Vraag:

Kunnen jullie een innovatief monitoring- en evaluatiesysteem opzetten voor een internationaal programma voor jongeren?

Proces:

Ontwerp van een monitor- en evaluatieplan en uitvoering van een nulmeting, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie met de Sprockler-tool.

Resultaten:

  • Belangrijke inzichten in de voortgang van en aanbevelingen voor het leiderschapsprogramma.
  • Online platform voor jongeren uit Tunesië en Nederland om verhalen uit te wisselen.

 

De leiderschapsprogramma’s ondersteunden jongeren om hun eigen initiatieven op te zetten, als mentor op te treden voor hun jongere leeftijdsgenoten en zich samen met andere belanghebbenden in te zetten voor menselijke-veiligheidskwesties in hun buurten. HSC werkte in de programma’s samen met Free Sight Association en The Arab Institute in Tunesië en Participe en Stichting Jong in Nederland en de programma’s werden gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De programma’s richtten zich voornamelijk op wijken die worden getroffen door marginalisatie, polarisatie, criminaliteit, drugs en andere zaken die het leven van jongeren in de wijken beïnvloeden. Uitwisselingen tussen de Tunesische en Nederlandse jonge leiders om inzicht te krijgen in elkaars context en manier van werken was een essentieel onderdeel van de programma’s.

Aanpak
Human Security Collective benaderde Perspectivity om een innovatief system op te zetten om de programma’s te monitoren en te evalueren. Perspectivity ontwierp een participatief leerproces, met een focus op het uitwisselen van verhalen, zowel tussen de jonge leiders en hun jongere leeftijdsgenoten als tussen de jonge leiders uit de beide landen, om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Met gebruik van Sprockler voerde Perspectivity een nulmeting, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie uit. Ook werd er een speciale peiling uitgestuurd om het uitwisselingsprogramma te evalueren.

Resultaten van de evaluatie
De resultaten van de evaluaties werden geproduceerd als online interactieve rapporten in meerdere talen, waardoor de jongeren elkaars verhalen konden lezen en konden leren van elkaars percepties over veiligheid in hun gemeenschap en ook innovatieve ideeën om de weerbaarheid te versterken. Voor de organisaties brachten de evaluaties inzichten in het proces en aanbevelingen voor de toekomst van het programma. Zo werden bijvoorbeeld de samenwerking met de lokale overheid en de politie veranderd aan de hand van de inzichten uit de evaluaties.

Meer informatie: