Partner: Human Security Collective

Vraag:

Kunnen jullie een innovatief monitoring en evaluatie-systeem opzetten voor een internationaal programma voor jongeren?

Proces:

Ontwerp van een monitor en evaluatie-plan en uitvoering van een nulmeting, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie met de Sprockler tool.

 

Resultaat:

  • Inzichten in de voortgang van en aanbevelingen voor het programma.
  • Een online platform voor jongeren uit Tunesië en Nederland om verhalen uit te wisselen.

Programma ‘s
De programma’s ondersteunen jongeren om hun eigen initiatieven op te zetten, een mentor voor hun jongere leeftijdsgenoten te zijn en met andere stakeholders in gesprek te gaan over onderwerpen rondom menselijke veiligheid in hun wijken. HSC werkte in de programma’s samen met Free Sight Association en The Arab Institute in Tunesië en Participe en Stichting Jong in Nederland en de programma’s werden gesponsord door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De programma’s focusten zich voornamelijk op wijken die worden getroffen door marginalisatie, polarisatie, criminaliteit, drugs en andere zaken die het leven van jongeren in de wijken beïnvloeden. Uitwisselingen tussen de Tunesische en Nederlandse jonge leiders om inzicht te krijgen in elkaars context en manier van werken was een essentieel onderdeel van de programma’s.

Aanpak
Human Security Collective benaderde Perspectivity om een innovatief system op te zetten om de programma’s te monitoren en te evalueren. Perspectivity ontwierp een participatief leerproces, met een focus op het uitwisselen van verhalen, zowel tussen de jonge leiders en hun jongere leeftijdsgenoten en tussen de jonge leiders uit de beide landen, om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Met gebruik van Sprockler, voerde Perspectivity een nulmeting, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie uit. Ook werd er een speciale peiling uitgestuurd om het uitwisselingsprogramma te evalueren.

Resultaten
De resultaten van de evaluaties werden getoond via interactieve online rapporten in verschillende talen, waardoor jongeren elkaars verhalen konden lezen. Voor de organisaties brachten de evaluaties inzichten in het proces en aanbevelingen voor de toekomst van het programma. Zo werden bijvoorbeeld de samenwerking met de lokale overheid en de politie veranderd aan de hand van de inzichten uit de evaluaties.

Meer informatie: