Maastrichtse vrijwilligers verkennen trotsen en dromen

Op 1 februari ontmoetten ruim 120 mensen met een hart voor vrijwilligerswerk elkaar in het Mosae Forum in Maastricht. Doel: met vereende krachten verkennen hoe Maastricht het vrijwilligersbeleid in de […]
lees meerneem contact met ons op

feb 20, 2014

Op 1 februari ontmoetten ruim 120 mensen met een hart voor vrijwilligerswerk elkaar in het Mosae Forum in Maastricht. Doel: met vereende krachten verkennen hoe Maastricht het vrijwilligersbeleid in de toekomt wil vormgeven.

De groep is bijzonder divers: vrijwilligers en buurtorganisaties, raadsleden en nieuwelingen in het vrijwilligersveld en ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder. Een schat aan ‘vrijwillige’ kennis en ervaring in ‘één kamer’.

Samen de vernieuwing vormgeven

De bijeenkomst is een eerste stap om het nieuwe vrijwilligers(subsidie)beleid vorm te geven. Vanwege de bezuinigingen moeten de gemeentelijke regels dit najaar worden herzien. En door de decentralisaties in het sociaal domein komen er meer verantwoordelijkheden bij burgers te liggen. Dit vraagt om nieuwe vormen van samenwerking tussen alle betrokkenen.

Met 100 man in gesprek

Een beknopte inleiding zet de klokken gelijk. Het gaat alleen over zorg & welzijn. Maar wel over 2 verordeningen, 140 organisaties en een subsidieplafond van 1,75 miljoen euro in 2014.

In kleine groepen wordt nader kennisgemaakt met de activiteiten en de mensen. Waar ben jij trots op? Dit levert een kleurige inspiratiemuur op. Vervolgens wordt in nieuwe groepen de toekomst onderzocht. Welke goede zaken willen we meenemen naar de toekomst? Welke nieuwe dingen willen we introduceren? En wanneer zijn we tevreden? De top-5 is een inspirerende en gedeelde blik op de toekomst. Hoe deze toekomstdromen te realiseren wordt nader onderzocht in de vervolgbijeenkomst in april.

Visueel verslag