Op naar een nieuw inclusief vredes- en veiligheidsbeleid!

Gebeurtenissen als de aanslagen in Brussel en Turkije, de strijd tegen IS en de groeiende vluchtelingenproblematiek maken onze uitdaging op het gebied van vrede en veiligheid heel duidelijk. Mede daardoor […]
lees meerneem contact met ons op

apr 18, 2016

Gebeurtenissen als de aanslagen in Brussel en Turkije, de strijd tegen IS en de groeiende vluchtelingenproblematiek maken onze uitdaging op het gebied van vrede en veiligheid heel duidelijk. Mede daardoor vond ik het gisteren zeer inspirerend en uitdagend om 12 gedreven vredesorganisaties te begeleiden in het opstellen van een visiestuk voor inclusieve vrede en veiligheid. Op uitnodiging van de Quakers bespraken we de contouren hiervan. Dit visiestuk moet een andere kijk op vrede en veiligheid geven. Het wordt steeds duidelijker dat missies met wapens er in de praktijk niet in slagen om onze complexe wereldproblemen effectief en duurzaam op te lossen. Voorwaarde voor ware veiligheid en rechtvaardige vrede is dat ons vredes-en veiligheidsbeleid zodanig wordt verbreed dat het de veiligheid van anderen insluit, maar ook zaken als ecologie, economie en duurzaamheid. Een inclusief vredes-en veiligheidsbeleid. Ik vind dit zeer relevant want vrede kan hier niet bestaan zonder voldoende welzijn en vrede elders in de wereld.

In juni gaan we met dit visiestuk de achterban van de vredesorganisaties, de politiek, en lokale netwerken opzoeken om samen te werken aan een effectievere manier van vrede. Wil je hier bij betrokken raken of mee meedenken? Laat het weten!

Meer info?