Over ons

De mensen van Perspectivity
Ontmoet onsNeem contact op

Perspectivity is zowel een collectief als een community van professionele facilitators die graag navigeren in complexiteit.

Het Perspectivity Collectief is een maatschap van een dozijn professionals die hun krachten bundelen om diensten aan te bieden en expertise te ontwikkelen om door complexiteit te navigeren. Ieder van ons brengt specifieke vaardigheden en ruime ervaring mee: van het faciliteren van grote-groepsinterventies, werken met gepolariseerde groepen en burgerparticipatie, tot narratief onderzoeken, ontwikkelen van publiek beleid, leren en schrijven. Samen zoeken we voortdurend naar nieuwe manieren om groepen in staat te stellen hun complexe uitdagingen met meer succes aan te gaan, en sociale innovatie te bevorderen.

Wij wonen en werken in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en daarbuiten. We zijn ervaren facilitators in het publieke domein, het maatschappelijk middenveld, de onderwijssector en het bedrijfsleven. Wij brengen onze expertise in op het gebied van het sociaal domein, hoger onderwijs, klimaat en energie, ontwikkelingssamenwerking en migratie, fysieke leefomgeving en jeugd.

Word lid van het Collectief – Ben jij een onafhankelijke professional en op zoek naar gelijkgestemde geesten om je impact te vergroten? Stuur ons een mail om een virtuele kop koffie in te plannen met een van de partners.

Elien Rogaar

Co-creatie
Grote-groepsinterventies
Multi-stakeholderdialoog
Organisatiecultuur

Marjolein Kok

Narratief onderzoek
Evaluatie & leren
Multi-stakeholderdialoog
Participatie, inclusie, mens- en ecogerichte benaderingen

Lisette Gast

Deep Democracy
Kunst van het faciliteren
Vrouwen
Ontwikkelingssamenwerking

Chiwei Luu

Chiwei Luu

Design Thinking
Co-creatie | Creatieve facilitatie
Gebruikersonderzoek en -testen

Amir Nazar_Perspectivity

Gerrit de Vries

Gelijkwaardige Partnerschappen
Macht en Machtsdynamiek
Internationale Samenwerking
Leiderschap en Capaciteitsversterking

Han Rakels

Grote-groepsinterventies
Leiderschapsontwikkeling
Visies en innovatie
(Re)generatie van kennis

Amir Nazar_Perspectivity

Nick van den Tol

Burgerparticipatie
Complexiteit
Innovatie
Social design

Nohad Elhajj

Procesfacilitatie
Capaciteitsontwikkeling
Projectmanagement
Verbindingen leggen

Monique Janmaat

Grote-groepsinterventies
Deep Democracy
Participatieve processen

Petra de Boer

Communicatie & dialoog
Participatieve beleidsvorming
Agile Scrum samenwerking
Online leren en veranderen

Mark Snijder

Jongeren en jeugddomein
Leren in complexiteit
Interviewen, schrijven, redactie
Narratief onderzoek