Over ons

De mensen van Perspectivity
Leer ons kennenNeem contact op

Perspectivity is zowel een collectief als een community van professionals die van navigeren in complexiteit houden.

Het Perspectivity Collectief is een maatschap van een dozijn professionals die hun krachten bundelen om diensten aan te bieden en expertise te ontwikkelen om door complexiteit te navigeren. Ieder van ons brengt specifieke vaardigheden en ruime ervaring mee: van het managen van grote groepsinterventies, werken met gepolariseerde groepen en burgerparticipatie, tot narratief onderzoeken, ontwikkelen van publiek beleid, leren en schrijven. Samen zoeken we voortdurend naar nieuwe manieren om groepen in staat te stellen hun complexe uitdagingen met meer succes aan te gaan.

Wij wonen en werken in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en daarbuiten. We hebben ervaring in het publieke domein, het maatschappelijk middenveld, de onderwijssector en het bedrijfsleven. Wij brengen onze expertise in op het gebied van het sociaal domein, hoger onderwijs, klimaat en energie, ontwikkelingssamenwerking en migratie, fysieke leefomgeving en jeugd.

Word lid van het Collectief – Ben jij een onafhankelijke professional en op zoek naar gelijkgestemde geesten om je impact te vergroten? Stuur ons een mail om een virtuele kop koffie in te plannen met een van de partners.

Anne van Marwijk

Narratief onderzoek
Ontwikkeling & Migratie
Evaluatie en leren

Michiel Damoiseaux

Klimaat & energie
Grote groepsinterventies
Serious gaming

Marjolein Kok

Narratief
onderzoek
Evaluatie & leren
Multi-stakeholder dialoog
Participatie en inclusie

Han Rakels

Grote groepsinterventies
Leiderschapsontwikkeling
Visie en innovatie
Kennis (her)genereren

Mark Snijder

Jeugd
Midden-Oosten en Noord-Afrika
Interviewen
Schrijven en redigeren

Nohad Elhajj

Procesfacilitatie
Capaceitsontwikkeling
Project management
Verbindingen leggen

Jelle Troelstra

Overheidsbeleid
Leefomgeving

Petra de Boer

Communicatie & dialoog
Participatieve beleidsvorming
Agile Scrum samenwerking
Online leren en veranderen

Lisette Gast

Deep Democracy
Kunst van het faciliteren
Vrouwen
Ontwikkelingssamenwerking

Monique Janmaat

Grote groepsinterventies
Deep Democracy
Participatieve processen

Elien Rogaar

Co-creatie
Grote groepsinterventies
Multi-stakeholder dialoog
Organisatiiecultuur