Anne van Marwijk

Mensen ondersteunen om te leren van hun eigen werk is altijd al een belangrijke drijfveer geweest. Van jongs af aan, hielp ik anderen met leren. Sindsdien ben ik mijn vaardigheden blijven aanscherpen om op een leuke en interactieve manier les te geven en te faciliteren.

In mijn werk ontwerp en voer ik evaluaties uit, geef ik training in verschillende evaluatie-methodieken en faciliteer ik participatieve groepsprocessen. Ik heb uitgebreide ervaring met sociale vraagstukken, zoals migratie, capaciteitsversterking, vrouwenrechten en jongerenparticipatie in verschillende contexten over de hele wereld. Een van mijn sterke punten is organisaties te treffen waar ze zijn en ze het gevoel te geven dat ze de volgende stap naar leren en innoveren kunnen zetten. Voormalige klanten geven aan dat ze mijn ondersteuning motiverend, toepasbaar, vrolijk en geduldig vinden. Ik heb mijn ervaringen gebruikt om de narratieve research tool Sprockler te co-ontwikkelen en ondersteun anderen inzicht te verkrijgen in wat er speelt met gebruik van de tool.

Als antropoloog ben ik altijd nieuwsgierig om nieuwe verhalen te horen. Om meer verhalen te kunnen horen, spreek ik verschillende talen. Op dit moment leer ik Arabisch.

Sinds 2014 ben ik aangelsoten bij Perspectivity.

Expertise

Voorbeelden van wat ik doe

Faciliteren van implementatieplan voor ongedocumenteerden Amsterdam

Faciliteren van implementatieplan voor ongedocumenteerden Amsterdam

De opvang en begeleiding van mensen zonder papieren in Amsterdam is al jaren een ‘wicked problem’. Het gemeentebestuur wilde in 2018 een uitvoeringsplan opstellen voor betere opvang en begeleiding. Het vroeg Perspectivity om werksessies met alle betrokken partijen te ontwerpen en faciliteren. Doel van deze sessies: via co-creatie komen tot een breed gedragen implementatieplan.

Lees meer
Evaluatie: lessen uit jongerenprogramma Tunesië en Nederland

Evaluatie: lessen uit jongerenprogramma Tunesië en Nederland

Human Security Collective (HSC) heeft twee leiderschapsprogramma’s voor jongeren uitgevoerd in Tunesië en Nederland. Het doel van de programma’s is om de vaardigheden van de jonge leiders te vergroten om bij te dragen aan de weerbaarheid en menselijke veiligheid in hun gemeenschappen. HSC vroeg Perspectivity een plan te maken en uit te voeren voor het monitoren en evalueren van de resultaten en voortgang van de programma’s.

Lees meer
Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

De Prevention up Front (PuF – Preventie vooraf) Alliantie is een vijfjarig programma (2016-2020) van de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) en de World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP). Het wordt uitgevoerd als...

Lees meer
Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

Eindevaluatie op afstand met YMCA in Togo

In 2017 zijn Y Care International en YMCA Togo het project ‘Inspireren van een nieuwe generatie ondernemers in Togo’ gestart. Het project heeft als doel bij te dragen aan de leefomstandigheden van kwetsbare jeugd in drie sloppenwijken in Lomé, namelijk Katanga,...

Lees meer