Mijn ervaring zit in het leiden, managen en faciliteren van ontwikkelingsprocessen over de hele wereld. Ik heb met overheden, bedrijven, universiteiten en ngo’s gewerkt in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa.

Ik heb een academische achtergrond als biochemisch ingenieur (PhD) en bedrijfskundige. Echter, in de laatste 25 jaar heb ik mezelf verdiept in complexe organisatorische en maatschappelijke uitdagingen. Ik ben gefascineerd door complexiteit, en hoe je in een complexe omgeving iets fundamenteels kunt creëren.

Met een scherpe en open blik, nodig ik je uit om verder te kijken dan het alledaagse, om moedig te zijn en (com)passie vooruitgang te laten sturen. Ik gebruik inspirerende processen om mensen in staat te stellen zich te committeren aan het door hen gekozen doel en open te staan voor verrassingen. Ik gebruik grote groepsmethoden zoals Future Search, Open Space Technologie, Wereldcafe en Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en heb samengewerkt met de grondleggers van deze methoden.

Ik ben getrouwd met Lisette, die ook partner is bij Perspectivity, en heb twee dochters (die allebei op de 13e zijn geboren, net als ikzelf, mijn vader en opa). Ik hou van zwemmen in open water en ik speel piano en didgeridoo. Ik vind het ook moeilijk om te kiezen tussen wonen in de stad en wonen op het platteland.

Expertise

Voorbeelden van wat ik doe

Sprockler Online Training – Onderzoek de complexiteit van sociale systemen door middel van storytelling

Sprockler Online Training – Onderzoek de complexiteit van sociale systemen door middel van storytelling

Wat is het verband tussen storytelling en de complexiteit van sociale systemen? Mensen vertellen verhalen om de wereld om hen heen te begrijpen. Sprockler helpt je verhalen te verzamelen en nieuwe patronen te ontdekken in de beschreven complexiteit. De eerste twee modules van de training focussen op de 5 processtappen van Sprockler, de basisprincipes, de verschillende typen vragen en de mogelijkheden voor het verzamelen van data en delen van resultaten. In de volgende modules leer je te werken met het proces en de tool.

Lees meer
Bouwen aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Bouwen aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Hoe kan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking eruit zien? Welk toekomstscenario is het meest gewenst? Wat betekent dit voor de strategieontwikkeling van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties? Met deze vragen gingen verschillende partijen uit de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingssector aan de slag. Perspectivity ontwierp en faciliteerde het zes maanden durende proces.

Lees meer
Samenwerking faciliteren in lokaal watermanagement in Mozambique

Samenwerking faciliteren in lokaal watermanagement in Mozambique

Hoe maken we gebruik van de watervoorraden in de Zambezi-vallei, rekening houdend met duurzaamheid? Dit is de kernvraag voor het project van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met het Agentschap voor de Zambezi Vallei en acht hogeronderwijsinstellingen in Mozambique. Het project, gesponsord door Nuffic, richt zich op het vergroten van de (onderwijs)capaciteit rondom integraal waterbeheer in de Zambezi-vallei. De TU Delft kiest er bewust voor om geen experts in te vliegen, maar het vraagstuk juist van onderaf met direct betrokken lokale stakeholders aan te gaan. Perspectivity werd gevraagd om dit te faciliteren.

Lees meer