Mijn ervaring zit in het leiden, managen en faciliteren van ontwikkelingsprocessen over de hele wereld. Ik heb met overheden, bedrijven, universiteiten en ngo’s gewerkt in Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Europa.

Ik heb een academische achtergrond als biochemisch ingenieur (PhD) en bedrijfskundige. Echter, in de laatste 25 jaar heb ik mezelf verdiept in complexe organisatorische en maatschappelijke uitdagingen. Ik ben gefascineerd door complexiteit, en hoe je in een complexe omgeving iets fundamenteels kunt creëren.

Met een scherpe en open blik, nodig ik je uit om verder te kijken dan het alledaagse, om moedig te zijn en (com)passie vooruitgang te laten sturen. Ik gebruik inspirerende processen om mensen in staat te stellen zich te committeren aan het door hen gekozen doel en open te staan voor verrassingen. Ik gebruik grote groepsmethoden zoals Future Search, Open Space Technologie, Wereldcafe en Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) en heb samengewerkt met de grondleggers van deze methoden.

Ik ben getrouwd met Lisette, die ook partner is bij Perspectivity, en heb twee dochters (die allebei op de 13e zijn geboren, net als ikzelf, mijn vader en opa). Ik hou van zwemmen in open water en ik speel piano en didgeridoo. Ik vind het ook moeilijk om te kiezen tussen wonen in de stad en wonen op het platteland.

Expertise

Voorbeelden van wat ik doe

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Initiatief Transformatieve Toekomst voor Waterzekerheid

Waterzekerheid is essentieel voor onze collectieve toekomst, maar toch is er op veel plaatsen in de wereld sprake van ernstige wateronzekerheid. We moeten zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen (SDG 6). Perspectivity faciliteerde dit initiatief voor het Mondiale Zuiden over de toekomst van waterzekerheid in de aanloop naar de VN 2023 Water Conferentie.

Lees meer
Verhalen over de energietransitie

Verhalen over de energietransitie

Bewoners delen hun ervaringen en behoeften over de energietransitie, en praten mee over wat dit betekent voor het beleid van de gemeente. Met behulp van de Sprockler-methodiek verzamelen we de verhalen van bewoners en faciliteren we de dialoog over het lokale energieverhaal.

Lees meer
Storytelling in complexiteit (Sprockler)

Storytelling in complexiteit (Sprockler)

Wil je storytelling gebruiken om een complex vraagstuk te begrijpen? En ben je op zoek naar een methode waarmee je een grote hoeveelheid verhalen kunt verzamelen, en de belangrijkste patronen in die verhalen kunt kwantificeren? Dan is Sprockler de perfecte tool voor jou. Meld je aan voor deze training om meer te leren over de methodologie en hoe je deze kunt toepassen in je werk.

Lees meer
Bouwen aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Bouwen aan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking

Hoe kan de toekomst van ontwikkelingssamenwerking eruit zien? Welk toekomstscenario is het meest gewenst? Wat betekent dit voor de strategieontwikkeling van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties? Met deze vragen gingen verschillende partijen uit de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingssector aan de slag. Perspectivity ontwierp en faciliteerde het zes maanden durende proces.

Lees meer
Samenwerking faciliteren in lokaal watermanagement in Mozambique

Samenwerking faciliteren in lokaal watermanagement in Mozambique

Hoe maken we gebruik van de watervoorraden in de Zambezi-vallei, rekening houdend met duurzaamheid? Dit is de kernvraag voor het project van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met het Agentschap voor de Zambezi Vallei en acht hogeronderwijsinstellingen in Mozambique. Het project, gesponsord door Nuffic, richt zich op het vergroten van de (onderwijs)capaciteit rondom integraal waterbeheer in de Zambezi-vallei. De TU Delft kiest er bewust voor om geen experts in te vliegen, maar het vraagstuk juist van onderaf met direct betrokken lokale stakeholders aan te gaan. Perspectivity werd gevraagd om dit te faciliteren.

Lees meer