Ik ben altijd gefascineerd geweest door onderlinge verbondenheid. Daarom heb ik het als mijn missie gemaakt om anderen te helpen zich meer enthousiast en minder overweldigd te voelen door complexiteit.

Ik doe dit door complexe systemen te visualiseren in de vorm van ‘systems maps’. Deze ‘kaarten’ laten de componenten en verbindingen zien waaruit complexe systemen zijn opgebouwd. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de interacties te doordenken, het gedrag van de systemen in hun geheel te begrijpen en aangrijpingspunten voor verandering te identificeren.

Persoonlijk vind ik het erg leuk om de onderliggende structuur van systemen te ontdekken. Als ik met deze onderdelen speel en ontdek hoe ze in elkaar passen, lichten mijn hersenen op.

Systems maps zijn een krachtig instrument ter ondersteuning van de besprekingen tussen stakeholders. Ze maken het mogelijk diverse perspectieven te combineren in een gemeenschappelijk overzicht. Hiermee bieden ze een kader voor discussie, en maken ze het gemakkelijker om gaten in de kennis en mogelijkheden voor samenwerking vast te stellen.

Om de complexe systeemuitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken, moeten we meer manieren vinden om de complexiteit met vertrouwen tegemoet te treden. We moeten samenwerking bevorderen en onze strategieën baseren op diepere inzichten in de systemen.

Ik geloof dat het in kaart brengen van systemen een van de belangrijkste instrumenten is om dit voor elkaar te krijgen.

 

Expertise

 
 
 
 

Voorbeelden van wat ik doe

Aan de slag met Systems Mapping

Aan de slag met Systems Mapping

Systems Mapping is een methode die complexe samenwerking voor systeemverandering ondersteunt, door informatie uit diverse bronnen in één overzicht te combineren. Hierdoor wordt het gemakkelijker om onderdelen met een groot hefboomeffect (‘leverage points’) te identificeren en acties te plannen om die onderdelen te bereiken. Leer in deze workshop hoe je kunt beginnen met het maken van jouw eigen systems maps. De workshop wordt in het Engels gegeven.

Lees meer