Marjolein Kok

Ik ben een facilitator, coach, trainer en evaluator. Eerlijke, inclusieve en participatieve processen zijn de drijfveren in mijn werk.

Door de jaren heen heb ik ervaring opgedaan in fragiele en complexe omgevingen, om te werken aan vrede, gelijkheid en een grotere ecologische en sociale weerbaarheid van gemeenschappen. Ik heb daarbij samengewerkt met uiteenlopende organisaties – in de publieke en private sector en in alle hoeken van de wereld. Ik heb de noodzaak ervaren van conflictbemiddeling, mensgerichte benaderingen, en multi-stakeholderdialoog en -samenwerking. Ik ondersteun daarom graag organisaties en teams bij het ontwerpen en faciliteren van dialoogprocessen (online en face-to-face) voor adaptief leren, beleidsplanning en/of strategische besluitvorming. Met deze processen wil ik gedeeld eigenaarschap en peer-to-peer leren bevorderen, en deelname van alle stakeholders, vooral van degenen die meestal worden buitengesloten.

Ook ontwerp en voer ik complexe en multi-country evaluaties uit. Daarnaast train en coach ik teams bij het monitoren, evalueren en leren van programma’s en projecten, door gebruik te maken van adaptieve, kwalitatieve en participatieve benaderingen (zoals participatief narratief onderzoek). Door middel van interactieve sessies ondersteun ik teams bij het ontwerpen, verzamelen en interpreteren van data en verhalen.

Ik word gewaardeerd als een facilitator met een aardende, kalmerende maar opbeurende aanwezigheid, die een creatieve en gestructureerde aanpak biedt, en strategische en analytische denkvaardigheden meebrengt.

Ik heb een academische achtergrond in international development, public policy en mensenrechten, en ben opgeleid in Deep Democracy, faciliteren en evalueren. Ik ben als expert betrokken bij een mensenrechtencommissie in Nederland, en bij het Harmony with Nature Knowledge Network van de Verenigde Naties. Ik ben graag in de natuur en ondersteun anderen om zich met de natuur te verbinden. Ook geniet ik van het verkennen van verschillende vormen van creatieve expressie, zoals dans, zang en schilderen.

Expertise

Voorbeelden van wat ik doe

Sprockler Online Training – Onderzoek de complexiteit van sociale systemen door middel van storytelling

Sprockler Online Training – Onderzoek de complexiteit van sociale systemen door middel van storytelling

Wat is het verband tussen storytelling en de complexiteit van sociale systemen? Mensen vertellen verhalen om de wereld om hen heen te begrijpen. Sprockler helpt je verhalen te verzamelen en nieuwe patronen te ontdekken in de beschreven complexiteit. De eerste twee modules van de training focussen op de 5 processtappen van Sprockler, de basisprincipes, de verschillende typen vragen en de mogelijkheden voor het verzamelen van data en delen van resultaten. In de volgende modules leer je te werken met het proces en de tool.

Lees meer
Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

Het evalueren van de Prevention up Front Alliantie

De Prevention up Front (PuF – Preventie vooraf) Alliantie is een vijfjarig programma (2016-2020) van de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) en de World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP). Het wordt uitgevoerd als...

Lees meer
Lazos de Agua pilots with Sprockler narrative research

Lazos de Agua pilots with Sprockler narrative research

One Drop Canada shares their experience using Sprockler: The Lazos de Agua program seeks to provide sustainable access to safe water and improved sanitation and hygiene to around 200,000 people in Colombia, Guatemala, Mexico, Nicaragua and Paraguay by 2022. The...

Lees meer