Mark Snijder

In de afgelopen vijftien jaar hebben vraagstukken rond het opgroeien van kinderen en jongeren in een complexe wereld mij gegrepen, en niet meer losgelaten. Wat is er nodig voor kinderen en jongeren om goed op te groeien? Hoe organiseren we de samenwerking tussen al die betrokken partijen en professionals? En hoe leren we met elkaar wat er werkt in het jeugdveld, en waarom?

In het kort: leren en samenwerken in het jeugddomein. Als onderzoekende adviseur, facilitator en redacteur help ik mensen en organisaties om dat meer en beter te doen.

Zo geef ik inzicht in wat goed werkt en wat beter kan, en waarom. Bijvoorbeeld door leerzame praktijken te beschrijven, en dan met name de werkzame mechanismen en principes. Dit kan gaan over de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs, of over de regierol van gemeenten in de gedecentraliseerde jeugdzorg. Of over de rol van jeugdprofessionals bij het voorkomen van radicalisering. Ook gebruik ik narratieve onderzoeksmethoden (Sprockler) om beter te begrijpen wat bijvoorbeeld de impact en effecten van beleid of programma’s zijn.

Daarnaast breng ik mensen en partijen bij elkaar, en faciliteer ik onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen verschillende stakeholders. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten, aanpakken en oplossingen. Dit kunnen eenmalige bijeenkomsten zijn, en soms coördineer ik langlopende samenwerkingstrajecten. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van een Europese agenda voor de versterking van het jongerenwerk in Nederland.

Zo gaan leren en samenwerken vaak hand in hand. Of het nu gaat om samen leren, of om leren samenwerken. Met veel plezier ondersteun ik organisaties daarbij en geef ik advies. Zo verkenden we voor de samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen de kansen en mogelijkheden om lerende netwerkorganisaties in te richten rondom complexe casuïstiek, bijvoorbeeld binnen de aanpak radicalisering.

Naast jongeren en het jeugddomein ligt ook de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) mij na aan het hart. Een regio waar meer dan de helft van de bevolking jonger is dan dertig jaar, en waar complexe uitdagingen liggen. Ik ben Arabisch gaan leren om de regio beter te begrijpen. En ik heb ook hier de ruimte gezien voor leren en samenwerken, bijvoorbeeld over jeugdbeleid en jongerenwerk in Marokko.

Dit alles doe ik vanuit een diepe overtuiging: we kunnen onze collectieve kennis, ervaring én verbeelding nog beter benutten om de complexe vraagstukken van deze tijd aan te pakken.

Expertise

Voorbeelden van wat ik doe

Leren van de aanpak radicalisering

Leren van de aanpak radicalisering

Ook voor een complex vraagstuk als de aanpak van radicalisering kunnen professionals leren van ervaringen in andere steden en regio’s. Een landelijk team van zorg- en veiligheidshuizen wilde de beschikbare expertise verzamelen en praktisch toepasbaar maken, om zo de aanpak in alle regio’s te helpen verbeteren.

Lees meer
Jeugdhulpverlening bij complexe problematiek

Jeugdhulpverlening bij complexe problematiek

Kinderen, jongeren en ouders met complexe problemen worden niet altijd goed geholpen in de jeugdhulpverlening. Wat leren we van hun ervaringsverhalen, en van de ervaringen van professionals? En hoe verbeteren we daarmee de zorg en hulp aan andere kinderen en gezinnen?

Lees meer