Inbreng vragen aan bewoners kan democratischer. Geef ze meer interpretatiemacht, waardoor je als ambtenaar objectiever en inclusiever te werk gaat. Ik vertel over dit nieuwe participatieve fenomeen in dit artikel.

Lees meer