Project

PAD naar de toekomst – Solvay Pharmaceuticals
De afdeling PAD (Pharmaceutical and Analytical Development) van Solvay Pharmaceuticals (nu Abbott) had de uitdaging om een proactieve afdeling te creëren die continu verbeterslagen in zijn werkprocessen weet te realiseren. […]
lees meerneem contact met ons op

De afdeling PAD (Pharmaceutical and Analytical Development) van Solvay Pharmaceuticals (nu Abbott) had de uitdaging om een proactieve afdeling te creëren die continu verbeterslagen in zijn werkprocessen weet te realiseren.

Tijdens de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel speelt de afdeling PAD een belangrijke rol, variërend van het leveren van supplies voor klinische studies tot en met het maken van demobatches in de productiesite en het schrijven van onderdelen van het registratiedossier. Een vertraging binnen de afdeling PAD kan leiden tot het later indienen van registratiedossiers. Omdat Solvay Pharmaceuticals tot de wereldtop wil horen ten aanzien van de ontwikkeltijd van een New Chemical Entity, zijn er initiatieven ontplooid (Clinical breakthrough) om de doorlooptijd van klinische studies te verkorten. Het senior management is echter van mening dat doorlooptijd van een klinische studie altijd het kritieke pad moet zijn. Hierdoor mogen ondersteunende activiteiten, waaronder de activiteiten van PAD, nooit op het kritieke pad komen. Een goede samenwerking tussen groepen wordt daarbij gezien als een belangrijke randvoorwaarde.

PAD naar de Toekomst
De beschreven situatie is de directe aanleiding geweest tot een PAD-brede workshop, die in dit verslag beschreven wordt, een Future Search getiteld “PAD … Naar de Toekomst” met de volgende doelstellingen:

  • optimaliseren van interne en externe werkprocessen
  • betere samenwerking tussen verschillende groepen
  • flexibele organisatie om niet op het kritieke pad te komen
  • van reactief naar proactief

The uitkomsten van de Future Search werden gezien als strategieën om de ontwikkelingen binnen PAD verder vorm te geven.

Meer info: